Berichten

‘Basisvaardigheden en kansenongelijkheid zijn grote zorgen’

Inspecteur-generaal Alida Oppers van de inspectie van het onderwijs put hoop uit brede draagkracht Door corona werd 2020 zacht gezegd een raar jaar voor het onderwijs. Maar de crisis biedt volgens de Onderwijsinspectie ook kansen. Dat lezen we in Staat van het Onderwijs 2021, deze lente gepresenteerd door inspecteur-generaal Alida Oppers. ‘Corona biedt het onderwijs de mogelijkheid om niet te repareren, maar te renoveren.’ Hoe was het om in een coronajaar een Staat van het Onderwijs...

Margreet van Iterson

“Ontwikkelingen gaan steeds sneller, als organisatie moeten we steeds vaker wendbaar en veerkrachtig zijn”, constateert Margreet van Iterson. “Strategie en uitvoering liggen veel dichter op elkaar dan voorheen. Schoolplannen schrijf je voor een periode van  vier jaar, terwijl een plan voor twee jaar veel meer directe ruimte geeft voor leren, veranderen, leren en verbeteren. Ook door corona, waarin we als school van de een op de andere dag ons onderwijs geregeld opnieuw moesten...

Jos Clout

“In de toekomst zullen we, om te bepalen wat de koers van de school moet zijn, nog veel meer moeten kijken naar de behoeften van de leerlingen”, zegt Jos Clout. “Doe daar onderzoek naar. Staat je school in een wijk en heb je leerlingen met grote taalachterstanden, dan is dat een terrein om extra in te investeren. Terwijl een school met kinderen van hoger opgeleiden andere accenten kan leggen, waardoor zij extra uitgedaagd worden. Wat ik voorzie is dat er een veel grotere differentiatie...

Astrid Claessens

“Natuurlijk is visie voor een schoolleider belangrijk”, stelt Astrid Claessens. “Maar het is niet meer van deze tijd dat een schoolleider als een soort generaal voor de troepen uitloopt en bepaalt wat er op school gebeurt. En dat zal in de toekomst alleen nog maar minder worden. De visie van de school zal steeds meer bepaald gaan worden door het hele team, maar ook door de ouders. Het kan zelfs zo zijn dat, als je als schoolleider vertrekt naar een andere school, de visie daar haaks...