Berichten

Ideale ouders

Aan het begin van een studiedag ouderbetrokkenheid vraag ik leerkrachten altijd om eens eigenschappen op te schrijven waar een – in hun ogen – ideale ouder over beschikt. Ik vraag altijd minstens twee keer dat het om de ideale ouder voor het kind gaat, bewust niet de ideale ouder voor de leerkracht. Natuurlijk komt regelmatig…

Drie goede voornemens voor een beter contact met ouders

Toen onze dochter kleuter was zei ze eens tegen de juf: “Vroeger was papa meester en soldaat.” Haar leerkracht vroeg: “En wat doet hij nu dan?” “Nu werkt hij gewoon,” antwoordde onze dochter. School werd door haar niet beleefd als werk, maar was voor haar een soort tweede thuis. En dat is fijn: de school…

Vier redenen waarom ik veel respect voor schoolleiders heb

Deze coronatijd is heftig voor heel veel mensen in onze maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen in de zorg, leerkrachten die online lesgeven, horecaondernemers die mee moeten bewegen met de maatregelen enzovoort. Maar hoe zit het eigenlijk met schoolleiders? Ouders Schoolleiders hebben een hoop op te lossen en te faciliteren bínnen de school. En…

Havo is geen optie

Achterop het veel verkochte boek ‘Havo is geen optie’ van Martje van der Brug staat de veelzeggende zin: ‘Op onze school zitten niet veel hoogbegaafde leerlingen, maar wel veel ouders van hoogbegaafde leerlingen’. Ouders verwachten te veel van hun kinderen en elk jaar is er weer gedoe met een aantal ouders die een hoger schooladvies…

Ouderbetrokkenheid na corona

Het was niet alleen voor leerlingen en leraren een vreemd jaar, ook voor ouders. Zeker in het basisonderwijs. Tijdens de lockdowns kwamen kinderen en ouders niet op school, en toen de kinderen wel naar school mochten, was het schoolgebouw voor ouders verboden terrein. Normaal brengen ouders, in elk geval hun jonge kind, tot aan de…

School in de straat

Hoe mooi is het wanneer je soms jaren later enthousiast wordt opgezocht door oud-leerlingen voor wie je, vaak onbewust, het verschil hebt gemaakt. Zoals Willemijn uit het speciaal onderwijs die schreef dat ze, nu zelf moeder van een kind met de nodige zorgen, veel had geleerd van het geduld dat ik meer dan twintig jaar…

Nationaal Programma Onderwijs menukaart: ouderbetrokkenheid helpt maar beetje

De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs is uit! Er is veel geld beschikbaar om de onderwijsachterstanden weg te werken en… tot mijn grote blijdschap: ouderbetrokkenheid is een van de bewezen interventies. Hoe effectief en efficiënt deze interventie is? “Gemiddeld effect (3 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, gemiddelde kosten” meldt de website van het Ministerie van…

“It takes a schoolclass to raise a child”

Met het boek “It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us” van Hillary Clinton in 1996 kreeg het Afrikaanse spreekwoord “It takes a village to raise a child” grote bekendheid. Ook in Nederland gebruiken we het om te duiden dat we de impact op de ontwikkeling van een kind door de omgeving (individuen,…

Klasse(n)! Over ouders, kansengelijkheid en kansrijk adviseren

De documentaireserie Klassen maakt heel wat los aan emoties en vragen, zoals: ‘Is je wieg niet te bepalend voor de (onderwijs)kansen die je krijgt in je leven?’ Achtstegroepers worden vlak voor het eindadvies voor het voortgezet onderwijs gevolgd. De timing van de serie is perfect gekozen nu de adviesgesprekken in groep 8 plaatsvinden. Toch rijst…