Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer en auteur van diverse managementboeken. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Zijn motto is: verbind de bovenstroom met de onderstroom. De Roode organiseert seminars over actuele managementthema’s en is verbonden aan diverse hogescholen waar hij als docent MBA-opleidingen verzorgt. Het combineren van adviseurswerk met docentschap geeft De Roode een mooie verbinding tussen theorie en praktijk.