‘To Live, Love, Learn, and Leave a Legacy’ (S. Covey). Patricia Aerts richt zich zo’n 25 jaar intensief op ontwikkeling van mens en organisatie. Als (team)coach, trainer en organisatie-ontwikkelaar heeft zij een heldere blik, en raakt zij snel en contactvol de kern. Deskundig op leiderschap, groepsdynamiek en coaching ontwerpt en faciliteert zij enerzijds diverse open leergangen voor o.a. managers/ leiders en anderzijds to the point maatwerk interventies, zoals (team)coaching, organisatie ontwikkeling, en leiderschapstraining. Het leren zien en werkbaar maken van het potentieel, en de altijd aanwezige onderstroom vormen vaak de kern. Zowel in jezelf als in samenwerking gaat leiderschap vaak over herstel van verbinding: met jezelf, de ander(en) en de opgave.