Berichten

Monitor voor passend onderwijs

Scholen hebben een zorgplicht. Elke school en elk bevoegd gezag wil hier graag aan voldoen, maar hoe? Wat is de beste plek voor welke leerling? Inzicht in het aanbod en de kwaliteit van de ondersteuning van scholen is essentieel voor Passend onderwijs. Om Passend onderwijs efficiënt en effectief aan te bieden moet je weten op welke school de benodigde voorzieningen en competenties aanwezig zijn. Inzicht in en overzicht van het aanbod en de ontwikkeling helpt bij het vinden van de juiste plek...