Martijn Schoonaard is 26 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 21 jaar als schoolleider en 11 jaar als stafmedewerker kwaliteit. In onderwijs en bedrijfsleven is hij actief als coach waar hij als practitioner Insights Discovery als hulpmiddel inzet. Martijn is analytisch, ondernemend en optimistisch. Met zijn warme, verbindende en soms confronterende stijl heeft hij al menig onderwijsprofessional, met name schoolleiders en stafmedewerkers kwaliteit, bewogen om meer van hun potentieel te benutten.

Samen met Peter Kerkhof richtte Martijn in 2019 SamenWijzer op waarmee ze scholen helpen grip te krijgen op de kwaliteit. Dat doen zij onder andere in de rol van critical friend, externe auditoren, opleiders en begeleiders van interne auditteams, als coach en procesbegeleider voor onder andere strategische beleidsontwikkeling. Zij staan voor een waarderende aanpak in het onderwijs, waarbij wat goed gaat steeds het vertrekpunt is om verder op voort te bouwen.