Berichten

Kind In-Zicht (Boekbespreking)

In een tijd waarin groepen steeds heterogener lijken te worden, neemt de druk en focus op differentiatie toe. Deze roep om meer differentiatie leidt vooral tot organisatorische aanpassingen en tempodifferentiatie. Maar aansluiten bij onderwijsbehoeften van leerlingen kan zoveel meer zijn. En dat is precies wat in dit boek centraal staat: Hoe kunnen we de onderwijsbehoeften sneller en beter identificeren en op een passende wijze het onderwijs hierop aansluiten? Het boek Kind In-Zicht belooft...

Diagnosedrift: doet onze labelcultuur kinderen tekort?

Steeds meer kinderen in Nederland krijgen een label opgeplakt. Psychiatrische diagnoses zijn blijven stijgen, maar ook labels als dyslexie of hoogbegaafdheid worden steeds vaker uitgedeeld. Het doorgronden van de toenemende diagnosedrift is de eerste stap richting verandering. Historisch onderzoek laat zien dat er altijd al drukke, ongeconcentreerde of minder sociale kinderen zijn geweest. Waar we vroeger veelal zochten naar pedagogische en onderwijskundige oplossingen, vestigen we nu de...

Interprofessioneel werken en innoveren in teams

Interprofessionalisering is een vorm van samenwerken binnen een team tussen professionals met uiteenlopende expertises. Doel van het boek ‘Interprofessioneel werken en innoveren in teams’ is een waardevolle gids zijn op dit nieuwe terrein. De focus ligt op het onderwijs, de jeugdsector, sociaal werk en de zorg. Hoe kunnen we leren van de expertise van anderen en onze eigen expertise verbinden? Draagt dit bij tot een betere professionele organisatie? De uitgave ‘Interprofessioneel werken...

Transformeer je school van binnenuit

‘EduNext – Transformeer je school van binnenuit’ is de prachtige titel van een boek met een boodschap waar iedere schoolleider achter staat. De wens om je school van binnenuit te transformeren heeft inspirerende ideeën nodig. Auteur Dirk de Boe stelt ons daartoe een duidelijke vraag: hoe zorgen we ervoor dat de leerling centraal staat in onze organisatie en niet de organisatie zelf? De schrijver neemt je mee aan de hand van een model dat de leerling echt centraal zet in het leerproces....

Creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling

Het boek ‘Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling’ is bestemd voor hen die geïnteresseerd zijn in veranderingen en daar leiding aan geven. De uitgave biedt voldoende stof tot nadenken, dialoog en acties. Met maar één doel: ontdekken, groeien en leren om tot optimaal onderwijs te komen.   In de inleiding wordt meteen stelling genomen. Ben je tevreden met waar je nu bent met het onderwijs in je school, dan is lezen...

Starten met een professionele leergemeenschap

‘Starten met een professionele leergemeenschap’ is een titel die de lading meteen dekt. De verwachting die het schept, klopt. Na het lezen van dit boek kun je meteen aan de slag. Het impliceert ook dat je als directeur of bestuurder een concrete vraag moet hebben op dat gebied. Het woord professionele leergemeenschap (PLG) wordt zo vaak ingezet, dat je hier ook een allergie voor kunt ontwikkelen. En dat is jammer, want het boek kan je enorm helpen om binnen je eigen school aan de slag te...

Ongewoon goed vergaderen

Het boek ‘Ongewoon goed vergaderen’ van Rob de Haas belooft een revolutie in vergaderland. Vullen we in het onderwijs onze vergaderingen al goed in? Waar ligt de verantwoordelijkheid daarvoor? Hoe belangrijk is het dat we elkaar blijven vinden na schooltijd? Nieuwsgierig lees ik als directeur of het gedachtengoed in de uitgave echt zo revolutionair is als belooft. De eerste hoofdstukken van het boek beschrijven het vergaderleed. Om te laten zien hoeveel effectiviteit er verloren gaat....

Krachtgericht coachen: diepgaand, duurzaam en doorwerkend in gedrag

Het uitgangspunt van ‘Krachtgericht coachen’ door Fred Korthagen en Ellen Nuijten is dat mensen talenten en kwaliteiten hebben, die niet altijd uit de verf komen. Hoe herken je de kernkwaliteiten bij jezelf en anderen en hoe ondersteun je de duurzame ontwikkeling ervan? Hoe kun je het innerlijk potentieel optimaal benutten?Allemaal vragen die in het boek op een enthousiasmerende manier besproken worden. De auteurs vinden een belangrijke pijler voor de aanpak in de ‘positieve...

Perspectieven op leren en leiderschap

‘Leiding geven aan’ is een uitgave die ons kan helpen bij het verwezenlijken van nieuwe ambities. Een paradigmaverschuiving naar meer gepersonaliseerd leren, een bredere kijk op wat onderwijskwaliteit is, meer eigentijdse curricula, een andere manier van samenwerken en organiseren. Precies wat elke schoolleider in en uit wil ademen in de komende schoolplanperiode. De keuze van de eigentijdse thema’s in het boek is gebaseerd op alles wat de verschillende auteurs horen en proeven in hun...

Hoe coach ik mijn team en het team zichzelf!

Ja, u leest het goed. De kop van deze boekbespreking eindigt niet met een vraagteken, maar met een uitroepteken. En dat terwijl de publicatie van Joost Crasborn veel vragen stelt en beantwoordt. Een boek dat na het lezen maar één groot nadeel heeft: het is bijna een kilo zwaar terwijl je het eigenlijk altijd bij je wilt hebben. De publicatie is een uitnodiging voor elke schoolleider om de eigen waarden, visie, keuzes, koers en acties stevig neer te zetten in de school en verder te...

Mindful leidinggeven

De titel van het boek is zakelijk: Mindful leidinggeven. Effectiever en gezonder leven en telkens naar je essentie terugkeren, is de nieuwsgierig makende belofte van auteur Peter van der Roest. De pakkende ondertitel ‘Aandacht als anker in een stressvolle wereld’ trekt meteen de aandacht. En aandacht blijkt de rode draad door het hele boek. Leven en werken vanuit aandacht helpt ons bewust te schakelen tussen actie en reflectie, tussen doen en zijn. Mindfulness is gewaarzijn en bewustzijn....