Berichten

Kleinschalig en veel aandacht, voor een beperkte groep

Rolvast en continu in dialoog: recept vo or goed onderwijs

Leerlingen beslissen mee over nieuwe directeur

Baby in de klas versterkt sociale vaardigheden

Meer bewegen=beter concentreren

‘Hoe hebben we het ooit zonder haar kunnen doen?’

Team kiest eigen route naar eigentijds onderwijs

De onderzoekende school

Wat zeggen de dalende onderwijsprestaties?

Zo pakken we het lerarentekort aan

‘Je moet echt nadenken over wie je waar toegang toe geeft’

‘Nu vol doorpakken voor belangen schoolleiders’