Berichten

Soms moet je dwars zijn

Verstevig je leiderschap, versterk je school Onder jouw leiding bouwt de school aan het beste onderwijs. Onderweg kom je tal van uitdagingen tegen. Je hebt te maken met strijdige belangen en een maatschappij die volop in beweging is. Om koersvast te blijven moet je een tikkeltje eigenwijs en verdraaid inventief zijn. Hoe versterk je die eigenschappen? Op het AVS-Schoolleiderscongres leer je daar alles over tijdens de sessies. Het is bikkelen voor schoolleiders. Nog nooit werd er...

Avonturiers

Hoe verandert het hele team met je mee? Kees Rutten heeft als directeur-bestuurder van Leisurelands negentien recreatieterrein onder zijn hoede, waar mensen het avontuur kunnen opzoeken. Pim Frijhoff, schoolleider van OBS De Heerd in Leusden, ging dit jaar ook een avontuur aan door met zijn school volop te focussen op inclusief onderwijs. Hoe krijg je het hele team mee in zo’n avontuur? Kees Rutten (39), directeur-bestuurder van Leisurelands, komt uit een echt onderwijsgezin. Met twee...

De thuiswerkvrije school

Gelijke kansen met gratis huiswerkbegeleiding en gratis bijles De Calvijn Juliana-school, een middelbare school voor vmbo-g en tl in RotterdamZuid, zet zich op eigen wijze in voor gelijke kansen. Met gratis huiswerkbegeleiding, bijles op school voor elke leerling en geen tussenuren of lesuitval vanwege een zieke leraar. Journalist Marijke Nijboer neemt een kijkje om te ontdekken watde succesformule is van deze thuiswerkvrije school. “Thuis kan ik lekker ontspannen, dan ga ik...

Een gezonde wijk leert lekkerder

In actie voor meer leefbaarheid Als je een wijk hebt waar kinderen veilig kunnen spelen, waar volop voorzieningen zijn en je allemaal een fijn dak boven je hoofd hebt, dan zal het op school ook beter gaan. De veerkracht van de wijk heeft zo zijn weerslag op leerprestatie en het welbevinden. Dat is één van de thema’s waarin schoolleider Wilco Nijland en Melanie Maatman, directeur-bestuurder van een woningcorporatie, elkaar vinden. Wilco Nijland (54) is directeur van basisschool ARS en...

Werkdruk verlagen? Ontzorg de leraar

Hoe krijg je de werkdruk onder leraren omlaag? Met die vraag worstelen veel schoolleiders. Het Regius College in Schagen heeft daar met een leerlingenbalie en structuurklas een eigen aanpak voor bedacht. Toen het Regius College (praktijkonderwijs tot en met gymnasium) inventariseerde wat docenten de meeste werkdruk opleverde, kwam het lesgeven aan leerlingen met meerdere problemen met stip op één. Mentoren en docenten ervoeren dat een deel van de hulpvraag buiten hun vakgebied viel. Het...

Liefdevol leiderschap

De chemie tussen autobaas & schoolleider Auto’s verkopen en kinderen onderwijzen: dat zijn twee heel verschillende werelden. Toch hebben Vanita Attema, directeur van de Michiel de Ruyterschool in Amstelveen, en Jan-Chris Koenders, algemeen directeur Nederland van Toyota, meer dan genoeg gespreksstof. Hoe typeer je jouw school? Attema: “Mijn school staat in een welvarend deel van Amstelveen. Wij geven regulier openbaar onderwijs en steeds meer leerlingen zijn expatkinderen...

‘Het zorgen voor en omkijken naar een ander zit bij ons allebei in het DNA’

Directeur van het Rode Kruis in gesprek met schoolleider over waarden, transparantie en betrokkenheid Marieke Grijpma (39) is sinds vier jaar directeur van Obs Meander in Heiloo, een school met 185 leerlingen. Zij is via het cross-mentoring-programma van de AVS en NL2025 gekoppeld aan Joke van Lonkhuijzen (61), directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Wat trekt Marieke Grijpma aan in het cross-mentoringprogramma? Marieke Grijpma: “Met deze uitwisseling wil ik mijn blik verruimen....

Digitale veiligheid: samen sterker

Meer weerbaarheid nodig tegenover de techreuzen In recordtijd hebben scholen hun online onderwijs ingericht. Een hele prestatie. Maar de noodgedwongen spoed betekent ook risico’s, bijvoorbeeld door gebrek aan afspraken met leveranciers over de omgang met (leerling)gegevens. Terwijl schoolleiders wel juridisch verantwoordelijk zijn voor wat daarmee gebeurt. “Denk erom: gratis bestaat niet.” Zodra vorig jaar maart bekend werd dat er een schoolsluiting aan kwam, haastten scholen zich...

Grip op werkdruk, ondanks crisistijd

Nog te veel verantwoordelijkheden bij leerkrachten Zijn er structurele werkdrukgelden vrijgemaakt, gooien corona-uitval en -maatregelen een nieuwe steen in de vijver. Schoolleiders ontdekken nieuwe flexibiliteit en zorgen voor focus. “Het helpt dat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt en we het met elkaar doen.” Grootste veroorzaker van werkdruk? Het lerarentekort, dat het lastig maakt om iedereen passend onderwijs te bieden. Dat ervaart Petra Glandorff, directeur van...

KI: wat betekent dit voor het onderwijs?

Met kunstmatige intelligentie (KI) kun je elke leerling voorzien van een eigen, zichzelf aanpassende leerroute. Zowel op school als via afstandsonderwijs. Per vak of juist vakoverstijgend. Het is uitermate geschikt bij een lerarentekort en kan bijdragen aan kansengelijkheid en het zelfvertrouwen van leerlingen bevorderen. Aldus ontwikkelaar Charles Wood van Century Tech, die wereldwijd al veel succesvolle toepassingen zag in het onderwijs. Wood verzorgt, samen met zijn ceo Priya Lakhani, de...

‘We inspireren elkaar’

Broer en zus leiden heel verschillende scholen maar delen visie op onderwijs Als hij spreekt, zie ik haar vaak knikken. En andersom. Wietse Visser en zijn zus Tineke leiden volstrekt verschillende scholen, maar ze zijn het eens over wat deze aan kinderen zouden moeten meegeven: goed onderwijs, intrinsieke motivatie, een brede ontwikkeling en vooral een stevige portie persoonsvorming. Een dubbelinterview met deze sociaal bewogen broer en zus. Tineke Vissers Sterrenschool de Globetrotter,...

‘Je moet signaleren; alleen kluisjescontrole is niet genoeg’

School kan samen met partners als jongerenwerk effectief zijn tegen wapenbezit- en gebruik Het aantal steekincidenten onder jongeren neemt toe. Ook scholen hebben hier – buiten de lockdowns om – mee te maken. Partners zoals het jongerenwerk kunnen helpen om met leerlingen in gesprek te gaan en problemen vroegtijdig te signaleren. Het aantal jongeren dat bij steekincidenten is betrokken neemt sinds 2017 toe. Begin 2017 zijn er acht incidenten, in de zomer van 2020 vijftien. Sinds de...