Berichten

Hard nodig, maar nog steeds onderschat

Het imago van het vmbo is verbeterd, maar nog steeds zetten ouders alles op alles om hun kind naar de havo te krijgen. Ondertussen zitten we te springen om vakmensen. Hoe keren we het tij? Drie kinderen van Corine Korrel bezochten het vmbo, de vierde ging naar het vwo. “Op het schoolplein werd ik gefeliciteerd: wat goed, een vwo-advies! Bij de andere drie was het: o, gaan ze naar het vmbo, oké…” Ouders zien het zo, zegt zij: “Je moet naar het vmbo, je mag naar havo of...

Pesten aanpakken: ja. Maar alleen op de voorgeschreven manier?

Het pestprobleem moet grondig worden aangepakt en het is goed dat de vele antipestaanpakken kritisch worden beoordeeld: daar is iedereen het over eens. Maar moet je scholen verplichten te kiezen uit het lijstje goedgekeurde programma’s? Dat onderdeel van het conceptwetsvoorstel sociale veiligheid oogst veel kritiek, en niet alleen vanuit het onderwijsveld. Het kaf moet van het koren worden gescheiden. “Het is belangrijk dat we weten of een programma echt bijdraagt aan het...