Mw. Dr. Loes van Wessum, Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, heeft de PA gedaan en is afgestudeerd onderwijskundige (twee specialisaties Onderwijsinnovatie en Curriculumontwikkeling) en is gepromoveerd. Ze heeft een ruime ervaring in het onderwijsveld als leraar, adviseur, (leraren-) opleider, onderzoeker, leidinggevende, commissaris van RvT en auteur

Berichten

Zonder vertrouwen komt niemand tot leren

Leergang Leidinggeven aan een lerende school

Meer informatie