Lisette Verploegen Trainer, coach en intervisiebegeleider bij 2maalV. Hanteert het ‘denken en handelen’ vanuit eigen kracht als belangrijkste uitgangspunt in haar werkwijze. Neemt mensen mee in een positieve kijk op persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden. Startte haar loopbaan in 1977 als professional binnen het sociaal domein. Sinds 1990 verzorgt ze trainingen, coachtrajecten en begeleidt projecten op het gebied van: communicatie, samenwerking, medezeggenschap, werkdruk/werkplezier, huiselijk geweld/kindermishandeling, conflicthantering en vrijwilligersmanagement.