Berichten

Tussen pengreep en insulinepen

Iedere school kent leerlingen met medische problemen, zoals ernstige allergieën, epilepsie of suikerziekte. Door Passend onderwijs zou het regulier onderwijs zich meer geconfronteerd kunnen zien met leerlingen waarbij die problemen ernstig zijn. Welke zorg kan, mag en wil onderwijskundig personeel bieden? Door de invoering van Passend onderwijs en het schrijven van het schoolondersteuningsprofiel zijn veel scholen gaan nadenken over hun toelatings- en ondersteuningsbeleid. Daarbij passeerden...

‘De gevolgen raken je pedagogisch klimaat’

Een zedendelict, bedreigingen via sociale media, een grote brand of een vliegramp. De suïcide van een leerling, een dodelijke steekpartij of een leraar die een hartstilstand krijgt terwijl hij voor de klas staat. Er zijn tal van calamiteiten die een school in het hart kunnen treffen. Hoe manage je dat? Iedere school, groot of klein, in de stad of op het platteland, kan te maken krijgen met een calamiteit. Een school staat immers midden in de samenleving. Of zoals Paul Mahieu, hoogleraar...

‘Luister naar je niet-pluisgevoel’

Het is lastig om zicht te houden op de online veiligheid van leerlingen. Sommige scholen nemen geen verantwoordelijkheid voor digitaal pesten, en duiken ervoor weg. Niet nodig, vinden experts en ervaringsdeskundigen. “De essentie van pesten is: rottigheid in gedrag tussen een aantal leerlingen. Daar kun je over praten.” Gewelddadige trapfilmpjes. Grooming. Anonieme pestapps. Dreigtweets. Het lijkt alsof de online wereld steeds onveiliger wordt. Toch is dit niet aangetoond, weet Niels Baas,...

‘Ieder kind past bij ons zolang we de middelen krijgen’

Na jaren van bijstellen en uitstellen is het op 1 augustus zover: de invoering van Passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden leggen momenteel de laatste hand aan de ondersteuningsplannen. De ondersteuningsplanraden van het samenwerkingsverband moeten die plannen dit voorjaar goed keuren, terwijl de scholen aan het ondersteuningsprofiel werken. Maar sluiten de visies van samenwerkingsverband en school wel op elkaar aan? “In de praktijk moeten scholen hun profiel in het plan van het...

‘Het gevaar: de oorzaak van wat niet goed gaat buiten jezelf zoeken’

‘Ik spreek je aan als persoon, als professional, als wereldverbeteraar.’ Dat schrijft Marcel van Herpen in zijn manifest ‘Ik, de leraar’. En: ‘Ik, de leraar...ben jij! Ook als je schoolleider bent’. Een interview over pedagogisch leiderschap en de schoolleider als het morele kompas van de school. “Onderwijs draait om goede interactie tussen leraar en leerling. We zijn lang tevreden geweest met leraren die goed instructie kunnen geven, maar inmiddels zien we ook het belang van:...

‘Dit is het nieuwe leren’

Het geven van instructie en feedback op maat staat hoog op de onderwijsagenda. Op steeds meer scholen gaat dit gepaard met een andere organisatie van de lessen, ondersteund door digitale leermiddelen als video-instructie en tablets, waarmee leerlingen zelfstandig leren. Die ontwikkeling vraagt om schoolleiders die het top-downdenken durven los te laten en zeggenschap voor de leerkracht over het inzetten van ict. “Om te kunnen differentiëren kiezen scholen er vaak voor om de klassikale...

Een loep over je school

Waarschijnlijk staat-ie in de top 5 ergste nachtmerries voor schoolleiders: je school belandt op het overzicht zeer zwakke scholen van de inspectie. Welke impact heeft dat op het team en de ouders? Vier schoolleiders – die ieder een zeer zwakke school uit het slop trokken – vertellen. “De naweeën van een negatieve beoordeling duren...

Ouderorganisaties: kunnen we zonder?

De subsidie aan de vier denominatieve ouderorganisaties stopt. Daarvoor in de plaats starten drie van hen volgend jaar een nieuwe centrale ouderorganisatie. Of zou het onderwijs de ouderorganisaties ook prima kunnen...

Eerste onder gelijken

Vroeger genoot het ‘hoofd van de lagere school’ vaak een vanzelfsprekend maatschappelijk aanzien. Hoe staat het tegenwoordig met de beroepseer van de...

Herken de ict-vaardige schoolleider

Ict in de school: voor de ene schoolleider een verrijking, voor de ander een bron van zorg. Wat doe je met de leerkracht die vasthoudt aan klassikaal-met-boek-op-tafel? En hoe herken je een ict-bekwame schoolleider? (Tip: niét aan zijn hippe smartphone of fanatieke...

‘Stel je bloot aan datgene waarin je ontwikkelen’

Een beter inzicht in de hersenen geeft ons beter inzicht in onszelf. Dat staat vast voor prof. dr. Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Een interessant uitgangspunt, vindt de AVS: zelfinzicht is immers een belangrijke vaardigheid van een goede schoolleider. Wat kunnen schoolleiders leren van de resultaten van hersenonderzoek? Wat weten we over onze hersenen, als het gaat om zelfinzicht?“ Je hersenen bepalen wat je voelt, kunt en doet. Dan...

‘Of een schoolleider past bij een school hangt af van het team en de omgeving’

Onderzoek naar passend leiderschap in primair onderwijs Op veel scholen bestaat een kloof tussen de onderwerpen waar de aandacht van de schoolleider naar uitgaat en de onderwerpen die aandacht nodig hebben. Dat constateert Theo Camps, voorzitter van Berenschot en auteur van de bestseller ‘Managers zijn struisvogels’. Camps signaleerde deze spanning toen zijn organisatieadviesbureau de afgelopen jaren opdrachten uitvoerde in de onderwijssector. Hij besloot grootschalig onderzoek te doen naar...