Berichten

‘We zullen waarschijnlijk een mix van online en fysiek houden’

Teamscholing in coronatijd Afstand houden, geen groepen mensen bij elkaar en zo min mogelijk reizen. Nascholing van schoolteams in tijden van corona gebeurt (voor een deel) online. Vooral voor kennisoverdracht is e-learning een goede optie, maar samen – fysiek of online – over het geleerde praten en opdrachten maken blijft belangrijk. “We discussiëren in Teams in ieder geval niet over de kleur van de punaises.” Bij de Conexus-scholen, 31 basisscholen in de regio Nijmegen, moest...

‘Verschil is hier de norm’

Een inclusieve school leiden Inclusief onderwijs is goed voor alle leerlingen. Ze leren voor elkaar te zorgen en niemand buiten te sluiten. Wanneer alle kinderen uit de buurt op een school terechtkunnen, ook als extra ondersteuning nodig is, vraagt dat wel iets van de schoolleider. “Aandacht voor de professionele ontwikkeling van leraren en een cultuur van samenwerken zijn essentieel.” Loop je in Eindhoven het nieuwe, lichte gebouw van basisschool De Korenaar binnen, dan zie je dat...

‘Ik zie dat veel scholen hun onderwijs nu versneld flexibiliseren’

Onderwijs anders organiseren De coronacrisis zet de manier waarop we onderwijs geven op zijn kop en legt patronen bloot. Het is een leerzame tijd voor schoolleiders die nadenken over het anders organiseren van onderwijs. Meer kindgericht, flexibeler en meer samen met de omgeving van het kind. “Het denken over verschillen tussen kinderen en op een flexibele manier omgaan met die verschillen.” Dat is wat het onderwijs volgens onderwijsadviseur Machiel Karels kan meenemen van de...

Teamleden in alle soorten en maten

Voorkom dat je allemaal mensen om je heen krijgt die op je lijken’ Een divers schoolteam is belangrijk zodat leerlingen zichzelf kunnen herkennen in hun leraren. Het is de kunst de onderlinge verschillen zo goed mogelijk te benutten en samen te gaan voor de inhoud. “Goed onderwijs geven willen we allemaal. Daarom is er veel bereidheid om van elkaar te leren en elkaar te helpen.” Janneke Oosterman, directeur van cbs Tamarinde in Zaandam streeft naar een divers team. Vooral vanwege...

‘Er komen er elk jaar ongeveer honderd leerlingen bij’

Leidinggeven aan nieuwe en groeiende scholen Door demografische ontwikkelingen kunnen scholen uit hun jasje groeien en ook zijn er nieuwe scholen die een onverwachte groeispurt doormaken. Dat betekent dat er oplossingen moeten komen voor de leerlingengroei, zowel qua ruimte als personeel. “De gemeente doet haar best, maar heeft grote problemen om geschikte huisvesting voor ons te vinden.” Vaak volgt de groei van een bepaalde school op een verandering van de demografische...

‘ Afstandsonderwijs is een paardenmiddel’

Voortgezet onderwijs weer volledig open Door demografische ontwikkelingen kunnen scholen uit hun jasje groeien Ook scholen in het voortgezet onderwijs zijn na de zomervakantie weer volledig open. Hoe zien de schoolleiders het nieuwe schooljaar tegemoet? Behalve ‘business as usual’ is er het nodige veranderd door corona. Tekst Astrid van de Weijenberg Het voortgezet onderwijs heeft zich tijdens de lockdown eveneens ongekend snel aangepast. Waar schoolleiders voorheen nog geregeld...

‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’

Tijdens de sluiting van de scholen klonken veel zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties en leerlingen die niet bereikt konden worden. Die zorgen zijn terecht. Een belangrijke les: houd de telefoonnummers van gezinnen en jongeren up to date. “Al vrij snel na het begin van de sluiting kregen we signalen van gezinnen waarin het niet goed ging. Wij zijn zoveel mogelijk met de ouders of verzorgers in gesprek gegaan, soms ook op school. Deze gezinnen zaten vaak al in een...

Ongelijke kansen bij onderwijs op afstand

In rap tempo zijn armere gezinnen tijdens de coronacrisis voorzien van ict-voorzieningen. Maar technische randvoorwaarden zijn niet genoeg om de onderwijskwaliteit te leveren die kinderen uit kwetsbare gezinnen nodig hebben. Het is belangrijk de verbinding tussen school en leerling in stand te houden. “We bevinden ons in de uitzonderlijke situatie dat leerlingen zijn teruggeworpen op randvoorwaarden die de school niet in de hand heeft”, constateert onderwijssocioloog dr. Paul Jungbluth,...

Academische opleidingen voor leraren – ervaringen van studenten en afgestudeerden

Femke Dijkman (20) De academische leerkracht in opleiding  “Omdat ik behoefte heb aan uitdaging en me ook voor wetenschap interesseer, doe ik de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Daarmee koppel ik een bacheloropleiding Onderwijswetenschappen aan de pabo. Als ik afgestudeerd ben wil ik voor de klas. Ik wil niet alleen een goede leerkracht worden, maar ook het onderwijs effectiever maken.”  “Ik vind het best zwaar! Zeker in het eerste jaar was de stage echt wennen....

Bouwen aan ander onderwijs

Het leerstofjaarklassensysteem ter discussie stellen en je onderwijs op een hele andere manier organiseren. Waarom zou je dat doen? En als je het doet, hoe dan? Twee schoolleiders en een bestuurder vertellen. “Toen ik adjunct werd, trof ik een zuchtend, klagend team aan… ik wilde sprankelend onderwijs in mijn school, met actieve kinderen.” Reguliere klassen die plaats hebben gemaakt voor grotere eenheden tot 90 leerlingen. Waarin leerkrachten met onderwijsassistenten, specialisten en...

‘W&T als apart vak is niet de enige mogelijke oplossing’

Meer leerlingen naar technische opleidingen en uiteindelijk beroepen. Met dat doel sloten onderwijsinstellingen, werkgevers, regio’s en rijksoverheid alweer zes jaar geleden het Nationaal Techniekpact 2020. Thea Koster is sinds dit jaar voorzitter en staat voor de taak de vele regionale initiatieven te vertalen naar voorstellen voor de ministeries van EZ, OCW en SZW. U bent lid van het College van Bestuur van Deltion, een groot ROC in Zwolle. Waarom belde het ministerie van Economische Zaken...

‘Ik krijg alle medewerking van scholen’

Steeds meer leerlingen krijgen buitenschools particuliere bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. Of ze oefenen thuis met betaalde online tools. De grotere aanbieders praten er niet graag over, de kleinere en meer specialistische wel. Hun diensten zijn geen uitholling van, maar aanvulling op hun onderwijs, ervaren scholen. “Wij willen hier niet over gebeld worden”, klonk het bij het maken van dit artikel bij veel schoolleiders. Andere negeerden simpelweg het interviewverzoek....