Berichten

Kansen voor cluster 2

Een aantal leden van de Commissie Onderwijs van de AVS bracht onlangs een bezoek aan de Professor van Gilseschool in Haarlem, een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking (cluster 2). Deze hanteert een drieledige aanpak voor het terugplaatsen van kinderen in het regulier onderwijs. Directeur Gerard van der Worp, ook lid van de commissie, vertelt over de kansen van Passend onderwijs. Een pleidooi voor meer ‘tijdelijk’ speciaal onderwijs. “Het begrip...