Berichten

‘Onze opdracht is om het oog op de bal te houden, ook in crisistijd’

Vernieuwen in het voortgezet onderwijs Ook vóór het coronavirus ons land bereikte en het onderwijs op zijn kop zette, was een groep schoolleiders in het voortgezet onderwijs bezig met vernieuwing. Willem van Ouwerkerk van de Groene Hart Praktijkschool en Judit Weekenborg van Scholengemeenschap Lelystad, kernleden van Schoolleiders voor de Toekomst, roepen collega-leidinggevenden op om regelmatig van een afstand naar het grotere geheel te kijken. Schoolleiders voor de Toekomst is een...

Politici over de rol van schoolleiders

Het is nog mondjesmaat, maar het woord ‘schoolleider’ is her en der expliciet terug te zien in de diverse verkiezingsprogramma’s. Hoe kijken de huidige onderwijspolitici aan tegen de rol van schoolleiders? Wat zien zij als het meest prangende onderwijsprobleem? En wat leerde deze coronatijd hen over het onderwijs? Kader Primair vroeg het de tien onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer die jaarlijks een column verzorgen in dit vakblad. Negen vonden hiervoor tijd. Rudmer Heerema...

‘Het tocht hier soms als de neten’

Ervaringen en zorgen in coronatijd Wie optimistisch dacht dat we in het voorjaar van 2021 wel van het coronavirus af zouden zijn, komt bedrogen uit. Covid-19 waart nog altijd rond en er zijn mogelijk nog besmettelijkere varianten bijgekomen. Goed ventileren, afstand houden en goede hygiëne vormen het mantra, als de schooldeuren überhaupt open zijn. Veel scholen kijken kritisch naar hun binnenklimaat en naar de genomen corona­maatregelen. Vier schoolleiders vertellen over hun ervaringen...

Bankmedewerkers helpen leerlingen met taal

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Schoolleider Thea Michel van twee basisscholen in Amsterdam-Noord schakelde ‘maatjes op afstand’ in voor haar leerlingen. ABN AMRO-medewerkers helpen ‘hun’ leerlingen met online taalles, huiswerk en levensvragen. “Als ik ’s middags door de gangen loop en groepjes leerlingen achter een laptop zie zitten die via Meet of Teams hun taal doen, daarbij geholpen door...

‘Het gaat veel te weinig over leerprocessen’

Onderwijspsychologie Emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul A. Kirschner neemt het schoolleiders en leraren niet kwalijk (eerder de politiek), maar wil deze boodschap wel afgeven: hun inhoudelijke bagage laat te wensen over, en daar moeten ze iets aan doen. “Het ontbreekt onderwijsmensen aan fundamentele kennis over hoe kinderen leren en hoe ze die kennis moeten toepassen in het klaslokaal.” Dit wordt geen juichend verhaal over hoe goed het onderwijs bezig is en hoe...

‘Het is te gemakkelijk om een buitenlands inclusief onderwijsmodel copy–paste op Nederland te plakken’

Inclusief onderwijs in binnen- en buitenland In Nederland gaan er steeds meer stemmen op om het onderwijs werkelijk inclusief te maken. Een praktijk die in veel landen buiten Nederland altijd al zo is geweest. Ook in Nederland zijn inspirerende voorbeelden te vinden van een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg. “Of het nu in Dublin is of IJsland, in de hoofden van leraren, schoolleiders, gemeenten en ouders is het daar volstrekt logisch dat kinderen naar de buurtschool gaan,...

‘Oefen in contact op maat’

Samenwerking tussen scholen en de sociale infrastructuur Tijdens de schoolsluiting in het voorjaar werkten veel ouders thuis en werden zij geacht hun kinderen te begeleiden bij het schoolwerk. Alleen kinderen van ouders in ‘vitale beroepen’ konden terecht op school of bij de kinderopvang. Welke lessen zijn daarvan geleerd? Wat houden we erin en wat kunnen we verbeteren bij een onverhoopte tweede lockdown? Al in een onderwijsboekje uit 1908, zo ontdekte onderwijsadviseur en expert...

‘Permanente worsteling om juiste mix te krijgen’

De basisschool van Kindercampus Molenpark in de Utrechtse wijk Lombok is geen ‘zwarte’, geen ‘witte’, maar een gemengde – of cultureel diverse – school waar kinderen van alle nationaliteiten en achtergronden de populatie vormen. Kader Primair ging met schoolleiders en ouders in gesprek over maatwerk in de klas, schaduwlijsten, dokter Corrie en Zwarte Piet. “Het betekent veel praten en niet moralistisch zijn. Uitkristalliseren wat de mores zijn en er met elkaar...

Familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij

Een bijzonder aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Naast de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zetten de 27 scholen van Stichting SAAM ook twee ‘familiecontactpersonen’ in, die kwetsbare leerlingen en hun ouders ondersteunen, adviseren en doorverwijzen.  “Met name de scholen in de voormalige ‘prachtwijken’ hebben te maken met leerlingen uit kwetsbare gezinnen, en ouders die bij de school aankloppen...

Professioneel gemaakte educatieve televisie

Een bijzonder aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Stichting Openbare Basisscholen Helmond gaat de coronacrisis ‘te lijf’ met een eigen vorm van schooltelevisie.   “Ik moet voorkomen dat alle leraren morgen naar het kopieerapparaat rennen, de opgavenboekjes kopiëren en dat dat ons thuisonderwijs wordt”, dacht Hans Fuchs, directeur-bestuurder van OBS-Helmond (zeven basisscholen), toen de scholen moesten sluiten...

Alleen achter Gynzykids: dreigt sociale isolatie ?

Nog geen twee maanden geleden begonnen duizenden leerlingen de dag in de klas, omringd door leeftijdsgenoten. Tussen de lessen speelden of ‘childen’ ze met elkaar op het schoolplein. Totdat opeens iedereen thuis zat, met schoolwerk aan keukentafel of bureau en voornamelijk online contact met leraren en klasgenoten. Wat zijn de gevolgen van dit geïsoleerde thuisonderwijs voor leerlingen? Ten eerste een disclaimer: gebruik het woord thuisonderwijs tegen Henk Blok – secretaris van...

‘We moeten minder bang zijn om te vernieuwen’

Het begint bijna te wennen dat scholen zich in allerlei bochten moeten wringen om de formatie rond te krijgen. Noodgrepen, zoals het voor de klas zetten van gepensioneerde leraren of het inhuren van – dure – onderwijskrachten via een extern bureau, komen steeds vaker voor. Een structurele oplossing is dit niet. “Het onderwijs moet fundamenteler nadenken over de toekomst.” Het was de zomer van 2017. Joke Middelbeek, bestuurder van de Stichting Westelijke Tuinsteden (met zestien...