Berichten

Leergang Positief Onderwijs voor schoolleiders

Meer informatie

Ondersteuningsbehoefte halveren

In de kern komt de rolverandering van leraren door Passend onderwijs neer op het vermogen om zorgbehoeften bij kinderen te signaleren en daarover goed te kunnen communiceren. Door anders te kijken naar kinderen, met kennis vanuit de zorg, leert en ontwikkelt de leraar wat hij of zij nodig heeft in de dagelijkse praktijk. Dit kan op termijn leiden tot een halvering van de ondersteuningsbehoefte. Het uitgangspunt van inclusie vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de leraar. ‘Anders kijken...

Zo matcht: ei van columbus voor onderwijs en gemeente

Er worden in ons land grote en belangrijke stappen gezet om de zorg en ondersteuning voor kinderen effectief en betaalbaar te houden. In het onderwijs gebeurt dit door de invoering van Passend onderwijs en gemeenten zijn volop bezig met de transitie van de jeugdzorg. Hierbij spelen leraren, ib’ers en schoolleiders een cruciale rol. De AVS en Intraverte (een landelijke medische praktijk) ontwikkelden voor hen het innoverende programma Zorg & Onderwijs Matcht. De pilot levert positieve en...