Berichten

Het einde van het midden

Farid Tabarki beschrijft in ‘Het einde van het midden’ de actuele ontwikkelingen in onze samenleving en hun betekenis voor nu en onze toekomst. Ook voor het onderwijs. Hij geeft geen theoretische uiteenzetting, maar beschrijft vanuit vele praktijken en voorbeelden de trends in deze maatschappij van extremen. Zo begint het boek met een vergelijking van het twittergedrag van paus Franciscus en Lady Gaga. Tabarki maakt daarmee zichtbaar dat decentralisatie en transparantie kernbegrippen zijn...

Kijk eens met andere ogen naar onderwijs en opvoeding

Dolf van den Berg duidt zijn jongste publicatie aan met het understatement ‘essay’. De omvang is dan ook wel een stuk minder dan zijn eerdere boeken, maar de inhoud is er niet minder belangwekkend om. Van den Berg zet de betekenis van zeer recent breinonderzoek in opvoedings- en onderwijsperspectief. Daarbij benut hij klassieke denkers als Strasser en Litt, maar neemt hij ook veel actueel werk mee. Het denkkader dat Van den Berg hanteert is filosofisch: neurofenomenologie....

Na een doorleefde winter wordt het weer lente

Boekbespreking van Jezelf zijn – Over autonomie in het onderwijs, Dolf van den Berg, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2014 Het gebeurt niet vaak dat een managementboek op hoogglanspapier verschijnt. Het blijkt nodig te zijn om de vele kunstwerken die in ‘Jezelf zijn’ van Dolf van den Berg een rol spelen tot hun recht te laten komen. De inhoudelijke kwaliteit van de publicatie dringt pas na uren verdiepen in de tekst tot je door. Een van die zeldzame publicaties met diepgang, een...

Pestgedrag verklaard

De politiek in Nederland is in mijn ogen buitengewoon sterk in het roepen om generieke oplossingen voor extremen – ‘dit mag nooit meer gebeuren’ – en in het roepen om antwoorden voordat iets een probleem is – ‘het moet anders’. Enkele voorbeelden: • De laatste avond van het Pinkpopfestival 2014 was er een weeralarm voor zwaar onweer. Het festival verloopt desondanks prima en het slotoptreden kan gewoon doorgaan. Toch focusten de media en dus de politiek zich vooral op...

Een konijnenhol in de u

Jos Hagens bespreekt 'Oorsprong – de innerlijke weg naar kennis’ van Joseph Jaworski Joseph Jaworski maakt deel uit van de Society for Organizational Learning (SOL) met onder anderen Peter Senge, Otto Scharmer en Betty Sue Flowers. Samen schreven ze in 2005 het boek ‘Presence – een ontdekkingsreis naar diepgaande veranderingen’. Jaworski had daarvoor al blijk gegeven van zijn diepe filosofische belangstelling in ‘Synchroniciteit – de innerlijke weg naar leiderschap’. De...

Passende onderwijsarrangementen

Bij het realiseren van Passend onderwijs is zorgplicht een kernbegrip. Een ander kernbegrip is ‘passend onderwijsarrangement’. Het gaat daarbij niet alleen om het vinden van de meest geschikte school voor een leerling, maar het biedt veel verdergaande mogelijkheden. Misschien wel in de eerste plaats het doorbreken van de kloof tussen regulier en speciaal: niet langer ofwel 100 procent regulier ofwel 100 procent speciaal. Er ontstaan kansen op nieuwe en creatieve oplossingen, zoals de aanpak...

Passend onderwijs nà de notaris

Alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs moeten op 1 november aanstaande formeel gevormd zijn. Dit betekent het eindpunt van strategisch-bestuurlijke activiteiten rond het samenvoegen van WSNS-verbanden, het vormen van nieuw besturen, statuten, structuren, et cetera. De fase ná de notaris – het geven van inhoud aan de ondersteuning van leerlingen – lijkt voor veel nieuwe samenwerkingsverbanden nog een uitdagende berg...

Lessen van robuuste professionals

Nyenrode positioneert zichzelf als een opleider waar de waarden leadership, entrepeneurship en stewardship (LES) – belangrijker gevonden worden dan de internationale rankings. De gebundelde uitgave biedt dertig bijdragen (hoofdstukken) van uiteenlopende lengte en verschillende diepgang. Er wordt een breed scala aan onderwerpen aangesneden uit diverse domeinen. Een achttal specifieke bijdragen gaat over leiderschap. Bijvoorbeeld over de innerlijke kracht van leiderschap, appreciative...

Specialisten in de school

In het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs houden specialisten zich al van oudsher bezig met de problemen van kinderen. Tegenwoordig komen er ook in het regulier basisonderwijs steeds meer speciale functies bij en krijgen leerkrachten steeds vaker gespecialiseerde taken. Wanneer kies je voor welke specialist? En is dit een ondersteuning of eerder een ondermijning van leiderschap en daarmee van de onderwijskwaliteit? Gevolgen voor leiderschap en onderwijskwaliteit Scholen...

Samenwerken gewoon doen

Er is politiek en beleidsmatig veel aandacht voor de jeugd. In de nieuwe zorgstructuur wordt het schoolbestuur verplicht om alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Initiatieven als Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs en Operatie Jong schieten als paddestoelen uit de grond. Hoe kunnen al deze initiatieven in de praktijk een werkbare vorm krijgen? De AVS speelt in op de plannen voor de zorgplicht. Zorgplicht en regionale samenwerking volgens de AVS Het zal nog wel...