‘Het mag ook gewoon leuk zijn’ Specialisaties: bedrijfsvoering, lumpsum, interim-management, vertaling strategisch onderwijsbeleid naar meerjarig personeels- en financieel beleid, krimp, begroten waarbij onderwijs centraal staat, ondernemerschap, integratie IPB, BIO, functiebouwwerk, formatieplan, meerjarenbegroting, meer doen met minder.

Berichten

Vijftig managementtechnieken om een school te leiden

Grenzen aan groei