Berichten

Passend onderwijs is inzetten op het primaire proces

  `Elke basisschool zou straks een speciale basisschool moeten zijn´ Als door Passend onderwijs meer leerlingen met een beperking regulier onderwijs volgen, heeft dat grote gevolgen voor de inrichting van de zorgstructuur van het regulier onderwijs. En ook voor de verbinding met het speciaal onderwijs. "Ik hoef echt niet groter te worden. Directeur Jan van der Meer beschrijft de omvang van zijn PI-school Pedologisch Instituut, speciaal onderwijs. "We zijn in drie jaar tijd gegroeid van...

Ik geloof niet in segregatie

Integratie in het onderwijs vanuit internationaal perspectief Nederland onderzoekt nog maar relatief kort nieuwe vormen van onderwijs aan zorgleerlingen, terwijl sommige landen al decennia lang bouwen aan een inclusieve samenleving. Een blik over de schutting biedt nieuwe perspectieven. Een definitie van discrimineren is onderscheiden. Maar in hoeverre is onderscheiden gewenst als het gaat om zorgleerlingen? En, om bij deze term te blijven, is discriminatie op zich niet iets waartegen in de...

Zo kan het ook – Alfabet leren op een digitaal schoolplein

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen of kansen aan. Huisvesting, ongewenste imagos, bureaucratie enzovoort. De aanpak kan uiterst origineel zijn. Zo heeft basisschool De Bongerd in Oldenzaal met haar digitale schoolplein een internationale primeur. Na het zien van prototypes in Finland was directeur Wim Olde Kalter vrijwel direct verkocht. “Het mooie aan SmartUs-speeltoestellen is dat ze spel, beweging en educatie combineren.”De nieuwe generatie...

Niet meer redeneren vanuit de kwaal van een kind

Ouders zijn primair verantwoordelijk, onderwijsgevenden professioneel De discussie over Passend onderwijs moet niet gaan over of, maar over hoe. Het is niet de vraag óf een leerling recht heeft op passend onderwijs, veel belangrijker is hóe we dat recht realiseren. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat elke leerling het best mogelijke onderwijs krijgt in de minst beperkende omgeving. Passend onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het kind: o zo vroeg mogelijk in de...

Zo kan het ook! – zelfontworpen teamontwikkelplan

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen aan. Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie enzovoort. De oplossingen kunnen echter uiterst origineel zijn. De Bilalschool – een basisschool op islamitische grondslag – uit Amersfoort ontving onlangs de Onderwijsprijs Provincie Utrecht 2006 voor haar zelfontworpen teamontwikkelplan. Van discussie naar dialoog Het ‘welkomstmodel’, noemt directeur Fred Koopman het. “Want dat is het...