Berichten

Gedrag centraal op 19e AVS-congres

Op de laatste werkdag van een prachtige, vroege lenteweek is ook op het AVS-congres in Nieuwegein veel aandacht voor natuurlijke fenomenen. Met name apen doen het goed. Bioloog Patrick van Veen laat aan de hand van chimpanseegedrag zien hoe schoolleiders pestpatronen kunnen herkennen. Professor in de psychologie Mark van Vugt legt in een drukbezochte sessie uit dat de mens in leidinggeven juist van de aap verschilt door zijn empathische vermogens. En in zijn allerlaatste jaarrede als...

De spelregels van het vak bepalen

Duidelijkheid over de normjaartaak voor schoolleiders, een breder alternatief voor de BAPO-regeling en de bestuurders-cao integreren in de eerste volledige CAO PO. Tel daar bij op dat elke school in principe een directeur heeft en dat schoolleiders zelf over hun professionaliseringsbudget kunnen beschikken en je hebt grofweg de vijf punten waarmee de AVS de cao-onderhandelingen is ingegaan. Een heldere én haalbare inzet. Elk jaar opnieuw worden arbeidsvoorwaarden voor onder andere...

Doorbuffelen met een dode taal

In Nederland doen onderwijsteams enorm hun best het taalniveau van de leerlingen op peil te krijgen en te houden. Maar wat als je standaard te maken hebt met een leerlingpopulatie die van huis uit niet de taal spreekt waarin wel toetsen en examens worden afgelegd? Tel daarbij op een generatie leerkrachten die niet (meer) met het Nederlands zijn opgegroeid en leerlingen die uiteindelijk wel in Nederland willen doorstuderen, maar voor wie de taalbarrière steeds groter wordt. Het onderwijs in het...

Vertrouwen hét sleutelwoord op het 18de AVS-congres

Als tegenhanger van toenemende controle en druk op taal- en rekenopbrengsten, wil de moderne onderwijsleidinggevende in vertrouwen werken, met het team en met de omgeving van de school. Zeker als het gaat om opvoeden, het thema van het AVS-congres 2013. Op 15 maart volgden bijna 1.000 schoolleiders sessies waarin zij werden geïnspireerd om – naast tal van andere onderwerpen – los te laten en minder vanuit ‘resultatitus’ te werken. Traditiegetrouw opent AVS-voorzitter Ton Duif het...

‘Houd vast aan je visie’ – Inspiratie en bewustzijn op 17e AVS-congres

Met drie buitenlandse onderwijsgoeroes kende het AVS-congres 2012 een stevige internationale poot. Voor ruim duizend belangstellenden werd op 16 maart het thema ‘Leren leiden, Leidend leren’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Voor het eerst werden de dag voorafgaand aan het congres verdiepende masterclasses gegeven over dit thema door de internationale sprekers. “Het leukst vind ik de sprekers van buiten het onderwijs. Zij kijken vanuit een ander gezichtsveld, dat weet me vaak echt...

Vernieuwingsdrang op 16e AVS-congres

´De school heeft niet meer het octrooi op kennis´Op het 16e AVS-congres werden twee sentimenten verenigd. Er was verontwaardiging en ongerustheid vanwege de bezuinigingen. Maar er werd ook vooruit gekeken. Wat hebben nieuwe onderzoeksresultaten en technologieën te bieden aan onderwijs en leiderschap? En welke kansen levert het werken in en voor de `internetgeneratie´ op? AVS-voorzitter Ton Duif voelt de zaal goed aan. Tijdens zijn jaarlijkse rede spreekt hij kort over Passend...

‘Als student word je al snel in bestaande structuren gezogen’

PABO-studenten richten fictieve nieuwe school inZet veertien pabo-studenten bij elkaar en laat ze een uur fantaseren over hun ideale basisschool. Wat verandert er ten opzichte van de huidige inrichting van het onderwijs? Wat doet hun frisse kijk met onderwerpen als ouderparticipatie en ict? Over één ding zijn ze het snel eens: het wordt absoluut een brede school, want dat is volgens hen hét concept dat ouders betrekt bij het onderwijs aan hun kinderen.Tekst Joëlle...

Geforceerd huwelijk tussen onderwijs en en buitenschoolse opvang

Van gescheiden bolwerk naar gezamenlijk belang Augustus 2006 kwam `ie plots om de hoek zeilen: de motie Van Aartsen/Bos. Het gros van de schoolleiders was not amused. Wéér een verantwoordelijkheid erbij. Toch heeft de sector in drie jaar tijd de buitenschoolse opvang (bso) redelijk omarmd. Stevent Nederland nu af op een stelselwijziging? Dagarrangementen en doorgaande leerlijnen voor élk kind, niet alleen voor kinderen waarvan beide ouders...

Ideeën, idealen en inspiratie op 14e AVS congres

Ondanks dat weer meer schoolleiders de weg naar Nieuwegein wisten te vinden, was het AVS congres 2009 een intieme bijeenkomst. Met ruimte voor reflectie, discussie en ‘gewoon even stilstaan bij je werk’. Opening door Ton Duif Traditiegetrouw trapt AVS voorzitter Ton Duif af in de grote zaal van het Nieuwegeins Business Center. Ruim 1.300 bezoekers luisteren naar zijn jaarrede. “Daar ben ik het helemaal mee eens”, mompelt een man een paar stoelen verder, wanneer Duif pleit voor...

Niet meer redeneren vanuit de kwaal van een kind

Ouders zijn primair verantwoordelijk, onderwijsgevenden professioneel De discussie over Passend onderwijs moet niet gaan over of, maar over hoe. Het is niet de vraag óf een leerling recht heeft op passend onderwijs, veel belangrijker is hóe we dat recht realiseren. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat elke leerling het best mogelijke onderwijs krijgt in de minst beperkende omgeving. Passend onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het kind: zo vroeg mogelijk in...

Ik geloof niet in segregatie

Integratie in het onderwijs vanuit internationaal perspectief Nederland onderzoekt nog maar relatief kort nieuwe vormen van onderwijs aan zorgleerlingen, terwijl sommige landen al decennia lang bouwen aan een inclusieve samenleving. Een blik over de schutting biedt nieuwe perspectieven. Een definitie van discrimineren is onderscheiden. Maar in hoeverre is onderscheiden gewenst als het gaat om zorgleerlingen? En, om bij deze term te blijven, is discriminatie op zich niet iets waartegen in...