Berichten

‘Samen sta je sterk’

Samenwerken binnen een onderwijscoöperatie kan eenpitterscholen tijdwinst, kosten­besparingen en extra kennis opleveren. Bij onderwijscoöperatie Pompeblêd in Friesland werken zeven scholen voor voortgezet onderwijs samen bij de inkoop, werving en selectie en re-integratie. Onderwijscoöperatie Gelderland telt elf scholen in het primair onderwijs die samenwerken op het gebied van onderwijs, personeel en financiën en huisvesting.   “Als directeur-bestuurder van een eenpitter moet je iets...

Minder individueel, meer collectief

Scholen benaderen ouders vooral individueel voor gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl ouders volgens ouderorganisatie Ouders & Onderwijs ook behoefte hebben aan een collectiever educatief partnerschap en inzet op basis van hun expertise. De Valentijnschool en het Leidsche Rijn College timmeren met hun aanpak van educatief partnerschap voortvarend aan de weg. Het Leidsche Rijn (LRC) in Utrecht gebruikt de betrokken­heid van ouders om educatief partnerschap vorm te geven....

Op maatschappelijke expeditie voor nieuwe koers

Voor de gezamenlijke nieuwe koersbepaling namen medewerkers van Stichting KPOA in Amersfoort een kijkje in de keuken bij organisaties buiten het onderwijs onder de noemer ‘KPOA On Wheels’. Wat kunnen wij voor ons onderwijs leren van hun omgang met maatschappelijke vraagstukken, was de vraag. Het vormde de opmaat voor een nieuwe missie en visie in 2018, die inspeelt op de veranderende samenleving. Rode stoelen, een oplopende tribune en een podium; softwarebedrijf Afas heeft een eigen...

Bereid je voor met een vervangingsplan

Het is moeilijker geworden om vervanging te vinden door de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De AVS uitte in een brief aan Kamerleden haar zorgen over de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs door gebrek aan invallers. En bracht een handreiking uit over vervangingsmogelijkheden die de CAO PO 2016–2017 biedt binnen de Wwz. ‘Invallers houden hun kruit droog voor langdurige vervangingen’ en ‘Door dreigend gebrek aan invallers kan niet worden uitgesloten dat klassen naar huis gaan’...

Zo hoog mogelijk instromen

Vluchtelingkinderen stromen vanwege hun taalachterstand vaak door naar de lagere niveaus van het vmbo en mbo. Hoe kun je voorkomen dat talent onderbenut blijft? Scholen proberen met man en macht leerlingen Nederlands bij te brengen. En LOWAN en ITTA ontwikkelden onlangs leerroutes en uitstroomprofielen. “Kind van een vluchteling, asielzoeker of arbeidsmigrant; wie tussen 12 en 18 is en het Nederlands niet beheerst, volgt gemiddeld zo’n twee jaar zogeheten ‘eerste...

‘Denken in groepen zit maatwerk in de weg’

Vernieuwingsscholen laten zien dat het mogelijk is het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Bij basisschool De Verwondering kiezen kinderen zelf voor het leesland, rekenwoud of fantasierijk. Op De Nieuwste School in Tilburg doen leerlingen veel onderzoek en zijn zo eigenaar van hun eigen leerproces. Twee papieren vliegtuigjes scheren door de hal van basisschool De Verwondering in Lent. Verwondering in optima forma, want de...

‘Een tablet kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan’

Flexibeler onderwijs, maatwerk en plaats- en tijdonafhankelijk leren. Om innovatief te zijn, is het cruciaal de kwaliteit van de ict-infrastructuur op peil te houden. Ook het gebruik van robots wordt onderzocht. Wat betekent dit voor de vaardigheden van leraren en leerlingen? Enkele voorbeelden uit de praktijk. Zora is de ideale lerares. Ze heeft eindeloos geduld en legt met liefde voor de tiende keer hetzelfde uit. Alleen is Zora een robot – bekend uit de zorgsector – die wiskunde uitlegt...

We zijn niet zo’n alfaland als we dachten

Alle basisscholen bieden in 2020 structureel Wetenschap & Technologie aan en meer leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen een techniekprofiel. Dat zijn de belangrijkste doelen van het Techniekpact 2020 en de bestuurs- en sectorakkoorden voor po en vo. Betrokkenen bij het pact zijn gematigd positief: “Ik denk dat we het gaan halen.” Maar: “Er moet nog veel gebeuren.” “Weet je wat dit is?”, André van der Leest, voorzitter van TechniekTalent.nu en projectleider Teqnow bij de...

‘We gebruiken nog maar 4 procent drinkwater’

Het verduurzamen van schoolgebouwen loopt nog niet storm. Toch kan het wel, zoals de nieuwbouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam en de renovatie van De Wilgenstam in Rotterdam aantonen. In de toekomst zullen meer scholen verduurzamen, verwachten Irma Thijssen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Gerard Lokhorst van Stichting Duurzame Scholen. Betere samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en bedrijfsleven is daarbij een voorwaarde. “Die moswand is typisch iets om...

‘De inrichting van het gebouw is essentieel’

Het geijkte concept voor een schoolontwerp was tientallen jaren: lange gangen, vierkante lokalen en een centrale ruimte. Deze klassieke gebouwen voldoen niet aan de eisen voor 21e eeuws onderwijs, vinden Suzan Baldinger en Barbara Winkelhuyzen. Zij begeleiden en inspireren scholen bij het nieuw- en verbouwproces. Het gemiddelde Nederlandse schoolgebouw is 38 jaar oud, bleek in 2013 uit onderzoek van Oberon. Deze traditionele schoolgebouwen sluiten niet meer aan bij het onderwijs van de 21e...

Iedere school een schoolleider

In toenemende mate kiezen schoolbesturen in het primair onderwijs voor constructies waarbij een directeur meerdere scholen onder zijn hoede heeft en een leraar of ib’er extra taken als locatieleider krijgt. De AVS is hier fel tegen. Het ondermijnt de kwaliteit van het onderwijskundig, financieel en personeelsbeleid. Bovendien is het strijdig met de cao-bepaling dat iedere school een schoolleider heeft. Er zijn ook besturen, zoals Nobego in Zeeland, die juist weer afstappen van...

‘Laat je hersenen niet zitten’

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder roept op meer te bewegen op scholen. De positieve invloed van bewegen en ook gezonde voeding op leerprestaties en welbevinden is in verschillende onderzoeken aangetoond. In Limburg experimenteert men in het verlengde daarvan met een heel nieuw onderwijsconcept – de Gezonde Basisschool van de toekomst. Een duik in de wetenschappelijke inzichten. Meer bewegen moeten we, elke dag en intensiever dan nu. Dat is de boodschap van Erik Scherder, hoogleraar...