Henk Derks is begonnen als onderwijzer in Venray en afgestudeerd als pedagoog. Hij is zelfstandig ondernemer in het sociale domein met een uitgesproken visie op de toekomst. Hij is bestuurder, begeleidt veranderprocessen en adviseert scholen/schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Het gaat hem vooral over ontwikkelingskansen voor kinderen en niet over de belangen van instituten.

Berichten

Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs

Meer informatie

‘Blurren’ in het sociale domein

‘Iedereen denkt mee vanuit zijn eigen werkveld’