Berichten

‘Blurren’ in het sociale domein

Onderwijs en opvang in Nederland zijn steeds meer gefocust op de ontwikkeling en exploitatie van integrale kindcentra. Toegroeien naar IKC’s kan alleen door intensieve samenwerking en rolwisseling, waarbij de belangen van kinderen voorop staan. Van ‘blurring’ (functiemenging) in het sociale domein is echter nog maar weinig sprake.   In de afgelopen honderd jaar is een diversiteit van stelsels ontstaan. Geïnstitutionaliseerde regelgeving, versnipperd in een diversiteit aan organisaties....

‘Iedereen denkt mee vanuit zijn eigen werkveld’

Hoe vorm je een integraal kindcentrum? Welke partners ‘van buiten’ betrek je daarbij? In krimpregio Zeeuws-Vlaanderen hebben verschillende partijen het afgelopen jaar een stevige basis gelegd om verder te werken aan toekomstbestendige kindvoorzieningen met optimale ontwikkelkansen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefwereld in deze regio. “We combineren het beste van verschillende werelden.” De Zeeuws-Vlaamse besturen voor primair onderwijs, enkele organisaties voor...