Berichten

‘Het is belangrijk dat het behapbaar blijft’

Passend onderwijs impliceert bovenal een verandering in de rol van leraren. De AVS doet samen met het Welteninstituut van de Open Universiteit onderzoek naar de invoering van Passend onderwijs in het primair onderwijs en wat dit vraagt van de professionele ontwikkeling in de school. Leraren moeten door Passend onderwijs nog meer in staat zijn zorgbehoeftes bij kinderen te signaleren en daarover goed kunnen communiceren met ouders en zorginstanties. Inclusie doet een belangrijk beroep doet op...