Ferdie van de Winkel werkt sinds 2014 als zelfstandig ondernemer op het gebied van kwaliteitsborging, (strategisch) vastgoedbeheer en (onderwijs)huisvesting. Het bieden van duurzame en haalbare oplossingen voor opdrachtgevers en het creëren van meerwaarde hierbinnen is wat hem drijft in de dagelijkse praktijk. Ook draagt hij actief bij aan product- en procesinnovatie in de gebouwde omgeving waarbij hij veel waarde hecht aan kennisoverdracht en het verbeteren van competent opdrachtgeverschap.