Berichten

Muziekimpuls voor basisonderwijs

Meer muziek op school betekent meer plezier, samenwerking en creativiteit. Dat klinkt prachtig, maar hoe zorg je voor structureel goed muziekonderwijs? De subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ biedt basisscholen de komende jaren een buitenkans. Het ministerie van OCW legt sinds een aantal jaren in zijn onderwijsbeleid meer nadruk op muziek. Femie Willems werkt voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat met het subsidieprogramma ‘Impuls muziekonderwijs’ scholen een kans biedt hun...