Berichten

Het kind raakt buiten beeld

Verantwoordelijkheden leerlingenzorg vanuit bovenschools perspectief Als het om leerlingenzorg gaat, zit een school regelmatig met verschillende partijen om de tafel. De school is eindverantwoordelijk voor de leerling, maar hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant uit? Welke conflicten levert dat op en wie is uiteindelijk de baas? Sijbe de Jong, lid van de algemene directie van Stichting Proloog uit Leeuwarden gaat vanaf augustus zijn kansen grijpen. Het kan wel eens lastig zijn wanneer je...