Berichten

The next level

Serious games winnen snel aan terrein; niet alleen binnen de entertainmentsector, ook bedrijven en zorginstellingen verkennen in toenemende mate de toepassingen van games bij het verbeteren van hun producten of diensten. Vreemd genoeg worden serious games in het onderwijs nog maar zeer spaarzaam geïmplementeerd. Waarom die...

Alles verandert, behalve het denken over onderwijs

Het lijkt een beetje mode. Opbrengsten van het basisonderwijs halen regelmatig het nieuws met een negatieve beoordeling. Desondanks vinden nieuwe leervormen maar mondjesmaat bijval. Theo Riemersma interviewde onderwijsvernieuwers, inspirators en collegas en bracht hun verhalen samen in een bundel die in september verschijnt bij de APS in Utrecht. "Als school een club was, dan ging ik er vanaf." Het is slechts een van de typerende uitspraken uit de essays van bovenschools directeur Theo...

We staan er niet meer alleen voor

Het is een regelrecht succesverhaal, zegt Henny Sweers als hij met gepaste trots de cijfers laat zien van het verminderde schoolverzuim. Sinds de start van het Wageningse model in 2002 met n centraal Zorg Advies Team voor alle basisscholen in deze gemeente, is het aantal spijbelaars met de helft verminderd. En het aantal preventieve contacten is in diezelfde tijd verviervoudigd. Een duidelijk verband. Uniek Zorg Advies Team in Wageningen De tijd dat scholen in hun eentje worstelden met...