Berichten

Simpel leidinggeven aan complexe zaken

Fullan begint het boek met een beschouwing op de begrippen ‘vrijheid van’ en ‘vrijheid tot’. Deze vormen de basis om in een dialoog tot verandering te komen. ‘Vrijheid van’ gaat over het loslaten van richtlijnen en het opheffen van beperkingen. Het maken van eigen morele keuzes is hierbij meer leidend dan van bovenaf opgelegde richtlijnen. Wanneer je over meer vrijheid beschikt, ontstaat de ‘vrijheid tot’ het bepalen wat te doen. In een schoolorganisatie heeft dit te maken met...