Berichten

Teamontwikkeling als integraal onderdeel van professionalisering

Tijdens drie verschillende workshops, onder meer tijdens het AVS-congres, ontmoetten de auteurs bijna vijftig bestuurders, directeuren of HRbeslissers uit het onderwijs. Ze gingen in gesprek met mensen uit zowel het primair onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs over een en hetzelfde onderwerp: teams – zowel van leraren als van directeuren – en hoe haal je eruit wat erin zit? De bijeenkomst met de mbobestuurders begon met een prikkelend inzicht. Een evaluatie van de MBO Raad heeft...

Besturen van autonomie

Prof. dr. Edith Hooge aanvaardde op 21 juni 2013 het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Multi-level governance van onderwijsorganisaties’ bij TiasNimbas Businessschool aan de Universiteit van Tilburg. Ter gelegenheid daarvan sprak zij een rede uit: Besturing van autonomie. De ondertitel, ‘Over de mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties’, maakt nieuwsgierig naar de inhoud. Een aantal...

Publieke belangen dienen

De Onderwijsraad bracht medio april een advies uit met als belangrijk thema de maatschappelijke legitimiteit van schoolbesturen. Daaruit blijkt onder meer dat verdere professionalisering van schoolbestuurders nodig is met het oog op de toegenomen...