“In theorie verschillen praktijk en theorie niet veel van elkaar…. In de praktijk wel!”   Bob Ravelli heeft ruime ervaring als leidinggevende PO en als cursusleider voor directeuren. Ondergedompeld in de praktijk èn de theorie. Nu werkzaam in beide. Directeur van een basisschool en cursusleider voor directeuren. Specialisaties: organisatieontwikkeling van de school als lerende organisatie en levend systeem, leiderschapsontwikkeling, missie- en visieontwikkeling, opleiden van middenkader, opbrengstgericht leiderschap in de school, Het theoretisch kader vind ik in het werk van P. Senge, O. Scharmer, D. Kim, S. Covey, D. Hopkins, M. Fullan, A. Hargreaves, Marzano, J. Hattie en K. Robinson.

Berichten

Professioneel kapitaal

Presteren boven verwachting

Speciaal (basis-)onderwijs – het raamwerk voor een expertisecentrum onderwijs

Nieuw waarderingskader voor speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs – samen doelgericht werken aan regionale expertise

Speciaal (basis)onderwijs: Ondernemen is een droom

Speciaal basisonderwijs – Goed en ander nieuws voor speciaal

Speciaal onderwijs – Beeld bepalen

Speciaal basisonderwijs – Op zoek naar de meerwaarde