Berichten

Professioneel kapitaal

Andy Hargreaves en Michael Fullan schreven ‘Professional Capital’ in 2012. Het boek werd kort daarna door NTO-Effekt in het Nederlands vertaald. Een goede actie, omdat het een belangrijk en goed boek is dat – zoals de ondertitel zegt – de transformatie van het onderwijs in elke school voor ogen heeft. Als je Fullan of Hargreaves zelf over hun boek hoort, beginnen ze hun betoog met een quote van Woody Allen: “Duidelijker dan ooit staan we als mensheid op een kruispunt in de...

Presteren boven verwachting

Bob Ravelli bespreekt ‘Performance beyond expectations’ van Andy Hargreaves en Alma Harris In de publicatie ‘Performance beyond expectations’ doen Andy Hargreaves en Alma Harris verslag van hun tweejarige onderzoek in achttien excellente organisaties. De centrale vraag was: welk leiderschap maakt in zeer goed functionerende organisatie het verschil? Hargreaves en Harris stuitten bij de beantwoording op vijftien variabelen die in het Engels allemaal beginnen met een F. Hier valt wat...

Speciaal (basis-)onderwijs – het raamwerk voor een expertisecentrum onderwijs

SBO Merlijn uit Den Haag is een van de drie sbo-scholen in een groot samenwerkingsverband. De huidige tijd en interne knelpunten leidden tot een meer inhoudelijke samenwerking en deling van expertise. Daartoe werden in 2011 eerst de drie externe zorgcommissies samengevoegd om één plek te creëren waar zorgvragen werden gebundeld en beantwoord. De volgende stap is het oprichten van een ‘expertisecentrum’. Een pilot is inmiddels...

Nieuw waarderingskader voor speciaal onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan een nieuw waarderingskader voor het speciaal onderwijs. De inspectie wil op een aantal punten belangrijke wijzigingen doorvoeren. Een fors in het oog springende verandering is het verlaten van het werken met handelingsplannen en het gaan werken met ontwikkelingsperspectieven. Het speciaal basisonderwijs maakte die slag een paar jaar geleden...

Speciaal onderwijs – samen doelgericht werken aan regionale expertise

Mistflarden, water en laagland, duinen en dammen. AVS-adviseur Bob Ravelli is op weg naar een `op maat´ bijeenkomst van twee dagen met zes bovenschoolse directeuren en één directeur speciaal basisonderwijs, over het ontwikkelen van een gezamenlijke, regionale expertisepoot. Doel is om voor 5.000 leerlingen een voorziening te organiseren die een passende onderwijsplaats voor deze kinderen vormt en ondersteuning biedt aan leerkrachten met zorgleerlingen in de groep. Met dezelfde middelen, maar...

Speciaal (basis)onderwijs: Ondernemen is een droom

  De ontwikkeling van orthopedagogisch-didactisch centrum De Wenteltrap Dat er in het voortgezet onderwijs al meerdere expertisecentra zijn ontwikkeld onder de naam orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc), zette Jan van Etten aan het denken. "Zoiets zou toch ook in het primair onderwijs moeten kunnen?" vroeg de directeur van De Wenteltrap zich af. Volgens Van Etten tekent zich steeds duidelijker een kloof af tussen de actuele realiteit (ouders die moeizaam hun weg zoeken in een...