Berichten

Korting 90 miljoen op bestuur en management lijkt onvermijdelijk

De behandeling van de Onderwijsbegroting door de Tweede Kamer op 10 en 11 november werd overschaduwd door donkere wolken die zich boven het onderwijs samenpakken in de vorm van een door de crisis ingegeven heroverwegingsoperatie, waarbij gezocht wordt naar een structurele bezuiniging van 20 procent. Bestuur en management blijven waarschijnlijk niet gespaard, ondanks ingediende moties. Bij het ter perse gaan van Kader Primair 4 (december 2009) was de stemmingsuitslag echter nog niet bekend....

Feest van herkenning

Het AVS-congres stond dit jaar in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de school. Onder de titel Voor elkaar congresseerden zo'n zevenhonderd schoolleiders over dit thema. Onderwijsminister Van der Hoeven hield een toespraak. Inspirerend 11e AVS-congres Iedereen die al eens een AVS-congres bezocht, weet dat het eigenlijk niet alleen maar gaat om de sprekers en workshops. Al bevinden zich daar toppers onder als Tom van t Hek, met een meer dan interessante en met...