Berichten

Een tikkende pen kan al te veel zijn

Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen blijven langer in het regulier onderwijs. Hoe gaan scholen om met leerlingen die meer zorg nodig hebben dan gemiddeld? Daar staat hij dan, de nieuwe brugklasser met zijn veel te zware rugtas op een soms veel te grote school. Zeker voor een leerling die uit het speciaal onderwijs komt, is de overgang...

Mensen met beperking helpen conciërge

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Hoe laat je kinderen kennismaken met een andere kant van de samenleving? Op het Gelders Integraal Kindcentrum De Bosmark ondersteunen mensen met een beperking de conciërge. Als Helga ’s morgen binnenkomt begint ze meteen de vaatwasser uit te ruimen. Anderen vegen het plein, stofzuigen, brengen koffie rond en helpen soms in...

Worstelen met functieveranderingen

Scholen krimpen, schoolbesturen bezuinigen. Vaak heeft dat consequenties voor de functie van de schooldirecteur. Dus ook voor zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Schoolbesturen en schooldirecteuren worstelen er dikwijls mee. In tijden van krapte zoeken schoolbesturen naar besparingen, onder meer door te schuiven met directeuren. Een schooldirecteur krijgt bijvoorbeeld meerdere scholen onder zich, de functie van adjunct-directeur verdwijnt, een schooldirecteur wordt locatieleider en is alleen nog...

Ouders zijn vooral thuis betrokken

‘Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid’: het staat in bijna iedere schoolgids. Maar de praktijk is weerbarstig. Zowel school als ouders vinden het vaak moeilijk om goede invulling te geven aan ouderbetrokkenheid. Op sommige scholen gaat het juist weer heel goed. Onlangs publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport over de betrokkenheid van ouders bij de...