Berichten

Alle leerlingen mee op studiereis

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen (vmbo en mbo) gaat de studiekosten voor alle leerlingen betalen. Geen leerling aan de kant. Vanaf schooljaar 2018/2019 betalen leerlingen van De Rooi Pannen geen schoolkosten meer. Van excursies tot tablets, de school betaalt. Alleen de schoolboeken voor de mbo-leerlingen zijn dit...

Iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school

Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De leerlingen van obs West in Capelle aan den IJssel gaan iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school, onder meer door de overblijf te laten vervallen “Dat brengt ontzettend veel rust.”   ‘Ga terug naar 25 lesuren in de week’, die opdracht kreeg obs West van het schoolbestuur. De school gaf namelijk te veel uren les. De eindtijd werd met...

Meer uitwisselen en waarderen

Primair versus voortgezet onderwijs: in de media krijgt het volop aandacht in de salarisdiscussie. Wat vinden leraren die zowel het po als het vo goed kennen? Wat zijn de verschillen? Wat kunnen ze van elkaar leren? En hoe geef je de doorgaande lijn vorm?  Sinds het schooljaar 2016/2017 mogen leraren uit het vo bevoegd lesgeven op de basisschool. Daarvoor is de Wet beroepen op het onderwijs aangepast. Voorheen konden vo-leraren gastlessen geven met de groepsleerkracht achterin het klaslokaal....

‘Leraren zouden meer ont werptijd moeten krijgen’

De wet Onderwijstijd moet scholen in het voortgezet onderwijs meer mogelijkheden geven voor maatwerk, zoals eigen leer­routes, eerder examen doen, alleen onvoldoende vakken herkansen. Werkt dat in de praktijk ook zo? Met de wet Onderwijstijd, die per 1 augustus 2015 is ingegaan, is de urennorm in het voortgezet onderwijs per leerjaar vervangen door een urennorm voor de hele schoolloopbaan. In de nieuwe wet moet het vmbo kunnen aantonen in vier jaar 3.700 uur te maken, havo 4.700 uur in vijf...

Met een cijfer stopt voor leerlingen het leren

De kritiek op de toets- en cijfercultuur in het onderwijs neemt toe. We rekenen leerlingen en scholen af op cijfers, maar hoe betrouwbaar zijn die cijfers? En sporen ze leerlingen aan tot leren of ontmoedigen ze juist? Steeds meer scholen en leraren experimenteren met andere vormen van feedback. Het boek ‘Cijfers geven werkt niet’ van Dylan Wiliam (2013) is een hit. De Nederlandse equivalent van Dominique Sluijsmans en René Kneyber – ‘Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het...

Leraren moeten autonomie krijgen en nemen

“Ik ben echt geen coach”, schampert de juf van groep 6 bij het begin van het schooljaar tegen een ouder. Haar directie bedacht dat de school dit schooljaar met leerpleinen gaat werken, leerkrachten worden coaches. Blijkbaar is de basis nog niet erg overtuigd van het concept. Jelmer Evers, docent geschiedenis aan de eigentijdse havo/vwo-school UniC Utrecht, is wars van voorgekookt beleid. Hij is schrijver (onder andere medeauteur van Het Alternatief) en spreker over onderwijs en...

Eigen coach voor startende leraar

Een eigen klas, met de deur dicht en niemand op wiens autoriteit je vaart: voor startende leraren kunnen de eerste jaren overweldigend zijn. Daarom is er steeds meer aandacht voor de begeleiding van deze groep, zodat ze er niet alleen voor staan. Een coach kan daarbij helpen. “In de weken voor Kerst zakken alle startende leraren door hun hoeven, maar ook ervaren leraren hebben het dan zwaar. Dat te weten, zorgt al voor rust bij starters.” Aan het woord is Bas Huijbers, docent...

‘Iedereen denkt mee vanuit zijn eigen werkveld’

Hoe vorm je een integraal kindcentrum? Welke partners ‘van buiten’ betrek je daarbij? In krimpregio Zeeuws-Vlaanderen hebben verschillende partijen het afgelopen jaar een stevige basis gelegd om verder te werken aan toekomstbestendige kindvoorzieningen met optimale ontwikkelkansen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefwereld in deze regio. “We combineren het beste van verschillende werelden.” De Zeeuws-Vlaamse besturen voor primair onderwijs, enkele organisaties voor...

Zwarte Piet vooral probleem volwassenen

Al ruim voor 5 december breken schoolleiders en bestuurders zich het hoofd over de kleur van Zwarte Piet. Schoolbesturen geven hun scholen een richting aan of laten hen vrij. Scholen kiezen steeds vaker voor een kleine of grote aanpassing van de traditionele zwarte Zwarte Piet. De sinterklaasviering zal in het hele land veelkleuriger zijn. Wessel (11) staat zoekend voor het rek chocoladeletters in de supermarkt. Hoe vindt hij dat Zwarte Piet er uit moet zien: helemaal zwart, met roetvegen,...

‘Van verwondering naar belangstelling naar attitudeverandering’

Duurzaamheid moet een integrale plek krijgen in het Nederlandse onderwijscurriculum. Daartoe riep in oktober 2014 de breed gesteunde motie Ouwehand (Partij voor de Dieren) op. Hoe bewerkstellig je dat? In het huidige onderwijs blijft aandacht voor duurzaamheid vaak beperkt tot projecten. Maar duurzaam onderwijs betekent dat leerlingen niet alleen begrijpen welke duurzaamheidsvraagstukken er zijn en hoe ze veroorzaakt worden, maar ook dat ze in staat zijn te werken aan...

Samenwerkende schoolbesturen zorgen voor ‘blije mobiliteit’

Schoolbesturen in het primair onderwijs slaan met een Regionaal Transfercentrum de handen ineen om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dit leidt tot gezonde mobiliteit voor ervaren medewerkers en kansen voor jonge leerkrachten. ‘Aan de slag voor het onderwijs van morgen’. Dat is het motto van het sectorplan PO van de sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. De handen moeten uit de mouwen, vinden...

IKC: waar een wil is, is een weg

De school van de toekomst is een vorm van een integraal kindcentrum, een IKC. Dat zegt twee derde van de schoolleiders in een peiling van de AVS. Over het hoe en waarom van een IKC, over wensen, kansen en barrières. Een verheugende uitkomst, noemt Job van Velsen van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen de uitkomst van de AVSpeiling. Want waar een wil is, is een weg, zegt de voorvechter voor innovatieve samenwerkingsvormen. Van Velsen: “Een IKC heeft één leiding, één team, één plan....