Berichten

Bouwen aan leesplezier

Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn onlangs – op initiatief van het samenwerkingsverband – begonnen met de invoering van Bouw!, een computergestuurd interventieprogramma om leesproblemen te voorkomen. Via het programma kunnen risicoleerlingen vanaf groep 2 onder begeleiding van een tutor oefenen met letters, woorden en zinnen. Streven is dat zij zo hun leesmotivatie behouden. Het grootste nadeel van elke leesaanpak die hij door de jaren heen tegenkwam, vond...

Allemaal IB’er

Hebben we nog een intern begeleider nodig? Die vraag legde directeur Judith Pals drie jaar geleden bij haar team neer, nadat de ib’er van de Enschedese gereformeerde basisschool de Bron wegens ziekte haar baan moest opgeven. Het antwoord luidde ‘nee’. Al is de invulling van de leerlingenondersteuning door leerkrachten sinds die tijd continu onderwerp van gesprek. “Willen is kunnen.” Het overnemen van de ondersteuning op de school door de leerkrachten kwam niet helemaal uit de lucht...

Rondlopen op een vulkaan

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Door gebruik te maken van virtual reality (vr), weet docent Britt van Dort van het Mondial College in Nijmegen meer leerlingen te prikkelen om met bepaalde lesstof aan de slag te gaan. Samen met een aantal collega’s wil docent Britt van Dort ict een stevige plek geven in het onderwijs op de vmbo-locatie van het Mondial...

Crowdfunden voor meer groen in school

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Via een crowdfundingactie kreeg de Hoofddorpse montessorischool Floriande het benodigde geld bij elkaar voor het creëren van twee grote, groene wanden in de school. Het team van montessorischool Floriande in Hoofddorp vindt het belangrijk dat de leerlingen ook uitgedaagd en geïnspireerd worden door de ruimte om hen heen. En...

Vraag het de rector online

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Om (toekomstige) leerlingen en ouders verschillende mogelijkheden te bieden om met de school te communiceren, heeft het Amstelveense Hermann Wesselink College een rubriek ‘Vragen stellen aan de rector’ op haar website. Wat zo’n tien jaar geleden precies de aanleiding was om met de vragenrubriek te beginnen weet rector...

Leerlingen kiezen eigen weg

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De democratische vo-school Libertad in Breda gelooft dat leerlingen het meeste leren als wordt uitgegaan van wat zij willen weten en niet van een vooraf bepaald verplicht programma. De wil om leerlingen te laten leren in vrijheid betekent het begin van de democratische vo-school Libertad. De school zoals deze nu is, ging een...

Vaste plek voor cultuur in klas

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Door kunstenaars te verwelkomen, maar ook leerkrachten te scholen en eigen leerlijnen te laten ontwikkelen, werkt christelijke basisschool De Wegwijzer in Zeist aan het borgen van cultuureducatie. Het team van De Wegwijzer streeft naar een brede ontwikkeling van haar tweehonderd leerlingen. Reden voor directeur Michiel Wilhelm...

Samen werken aan je eigen kunnen

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Met een jaarlijkse Loopbaan4daagse daagt de Brabantse scholenvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) haar personeelsleden uit aan de slag te gaan met hun loopbaanontwikkeling. Medewerkers kunnen dan met collega’s meelopen en workshops volgen. Denkend over initiatieven om het personeel in beweging te brengen, bedacht Lonneke...

Doeners laten doen

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Door al in het eerste jaar praktijkvakken te geven, weet het Rotterdamse Beroepencollege De Swaef (vmbo) de motivatie van leerlingen vast te houden, resultaten te verbeteren en nieuwe leerlingen te trekken. Vmbo-locatie De Swaef van het Wartburg College in Rotterdam zag zes jaar geleden haar leerlingenaantal steeds verder...

Grip op situatie dankzij Decentraal Georganiseerd Overleg

Vrije school voor speciaal onderwijs de Lans in het Gelderse Brummen verloor vorig jaar buiten zijn schuld om bijna de helft van zijn leerlingen. Met als gevolg dat ook het aantal personeelsleden moest worden gehalveerd. In een Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) kwam het schoolbestuur samen met de vakbonden - waaronder de AVS - tot een sociaal plan, waarna het terugbrengen van de formatie vorige maand werd bereikt. Het besluit van zorginstelling Michaelshoeve om Brummen te verlaten, was...

Op stage bij de buren

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Leerlingen van STIP VSO Utrecht lopen sinds september stage bij de nabijgelegen IKEA. Dankzij een goede afstemming tussen beide partijen kunnen leerlingen er ervaring opdoen met werken in een winkel. Het vinden van stageplekken voor hun leerlingen van 16 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking is niet gemakkelijk, stelt...

Niet per se een apart vak, maar een houding

Om het oplopende tekort aan goed geschoolde technici tegen te gaan, sloten de overheid, het onderwijs, de vakbonden en het bedrijfsleven afgelopen voorjaar het Techniekpact. Belangrijkste afspraak voor basisscholen is dat er in 2020 structureel aandacht moet worden besteed aan wetenschap en technologie. “Het is overal bij te...