Ab Groen heeft brede werkervaring
als wetenschapper, stafdirecteur,
bestuurder en toezichthouder in
publiek-gefinancierde instellingen.
Zijn kerncompetenties zijn: visie,
omgevingsbewustzijn en coaching.
Hij is een kwaliteit- en prestatiegerichte strateeg
en inspirerend leider. Groen kan goed werken in
multidisciplinaire teams, kan omgaan met complexiteit
en ambiguïteit, en legt de verbinding tussen verleden,
heden en toekomst. Hij zorgt integer voor veiligheid,
open dialoog, structuur en kernachtige analyse. Hij is o.a.
bestuurder bij Stichting GOO (kinderopvang en primair
onderwijs) en toezichthouder bij een vo-school en een
woningcorporatie.