Ledenraadverkiezingen 2023

We hebben acht geweldige kandidaten en maar vijf plekken binnen de Ledenraad te vergeven. Dus zeg het maar. Welke schoolleider mag jou vertegenwoordigen in onze Ledenraad? Breng je stem uit vóór 10 december en beslis mee. Maar niet natuurlijk voordat je kennis hebt gemaakt met de directeuren die zich beschikbaar hebben gesteld.

Klik op de foto van de kandidaat voor meer informatie.

Weet je al op wie je wilt stemmen?
Ga direct naar het stemformulier

Erik Adema

Ik ben Erik Adema, (ruim) 58 jaar en al 23 jaar gelukkig ver-trouwd met Annemie. We hebben twee kinderen en vier kleinkinderen en wonen op het mooiste plekje van Aarle-Rixtel. Sinds 2015 ben ik werkzaam op obs De Rietpluim, een school met bijna 500 kinderen en 40 collega’s aan de (bosrijke) rand van Nuenen. Waarom ik in het onderwijs ben beland? Oeps, toch wel een beetje per ongeluk. Begin jaren ’80, ik wist niet zo goed wat ik wilde en belandde uiteindelijk op de Pedagogische Academie (PA). En dat in een tijd dat er vrijwel geen werk was.

Dus na wat invalwerk, vervangende dienstplicht en een studie onderwijskunde aan de VU ben ik in 1992 gestart op een nieuwe openbare school in Aarle-Rixtel. Na verschillende scholen en een uitstapje naar KPC Groep ben ik nu alweer acht jaar op mijn plek op De Rietpluim.

Het verbeteren van het imago van de schoolleider én van de leerkracht is voor mij een thema en vooral ook een uitdaging. Onderwijs is de basis van zoveel. En toch lukt het maar niet om met name de politiek wakker te schudden. En dat is juist hard nodig om ook in de toekomst het onderwijs te geven wat we nu doen. Onderwijs dat tegemoet komt aan en uitgaat van talenten van alle kinderen.

Lid worden van de Ledenraad is voor mij dan ook een volgende stap. Een effectieve plek waar ik samen met collega’s invloed kan uitoefenen op het onderwijsbeleid. Maar ook een plek om ideeën en ervaringen uit te wisselen en uitdagingen aan te gaan. Als lid van de commissie Onderwijs ervaar ik dat AVS de plek is waar schoolleiders elkaar ont-moeten.

Ik hoop met mijn inbreng – en met die van de collega’s van de Ledenraad – de ingezette koers van AVS (de schoolleider als HELD) verder inhoud en vorm te geven.

Waar de kansen voor AVS liggen? Het meer en meer zichtbaar worden, zijn en blijven van de schoolleider. Bijvoorbeeld door het afvaardigen van leden in verschillende gremia/werkgroepen, publicaties op LinkedIn en het verder opzetten van netwerken. Daarbij is het belangrijk dat AVS zich focust en niet overal ja tegen zegt. De Ledenraad is een mooie plek om te kijken waar we ja (en ook nee) tegen zeggen.

Schoolleider is een fantastisch vak; er is veel meer ruimte dan je vaak denkt en hoort. Er zijn dagelijks uitdagingen die je als schoolleider niet alleen aangaat, maar ook tot een goed einde brengt. Een mooie beroepsgroep met bevlogen collega’s. De grootste uitdaging is om ons vak weer aanzien en status te geven.

Herbert van Elteren

Met veel energie en enthousiasme solliciteer ik hierbij naar de positie van Lid AVS Ledenraad. Omdat ik ervan overtuigd ben dat AVS ertoe doet en ik merk dat de actieve Ledenraad een substantiële toevoeging is binnen de organisatie zou ik hier graag in participeren. Ik weet ook dat ik hierin veel te geven heb.

Mijn naam is Herbert van Elteren, 59 jaar, woonachtig in Leiderdorp. Je kan wel zeggen dat ik door de wol geverfd ben in onderwijsland. Ik heb in diverse functies ervaringen opgedaan binnen het cluster-4 onderwijs, in het Nederlands onderwijs in het buitenland (Indonesië en Kenia) en recentelijk nog vijf jaar als directeur van een reguliere basisschool in Katwijk. Sinds 1 augustus ben ik gestart als directeur van VO LIMES praktijkonderwijs, ook in Katwijk. Ook heb ik ruim 12 jaar een eigen coachingspraktijk gehad, waarmee ik vijf jaar geleden bij mijn start als directeur in Katwijk bewust ben gestopt, juist om mij vanaf dat moment te ontwikkelen en te professionaliseren als directeur in het onderwijs.

Mijn ontmoeting vorig jaar met Frank Koelen en andere AVS-medewerkers en -leden tijdens het AVS Schoolleiderscongres hebben mij gemotiveerd om door het lidmaatschap van de Ledenraad ook een steentje bij te dragen.

Mijn kracht zit in mijn energie, enthousiasme, mijn creatief denken in oplossingen en mijn ondernemerschap. En dat alles uiteindelijk steeds om onze leerlingen goed te bedienen. Ik heb bewust voor het directeurschap gekozen, omdat ik deze centrale rol dé schakel vind tussen uitdagingen en oplossingen. De ene keer sturend, de andere keer faciliterend of motiverend. Het directeurschap is zo’n mooie, maar ook belangrijke positie dat ik graag ambassadeur ben, maar ook landelijk mee wil denken over profilering, waardering en zichtbaarheid.

Marjolijn Beumer

Mijn naam is Marjolijn Beumer. Ik ben getrouwd, wij hebben 3 kinderen (15, 15 en 8 jaar) en wij wonen in Doetinchem, in de mooie Achterhoek. Ik ben werkzaam als schoolleider van twee scholen voor speciaal onderwijs: een school in Doetinchem en een school in Lichtenvoorde. Beide scholen vallen onder De Onderwijsspecialisten.

Tijdens mijn kleutertijd heb ik al aangegeven het onderwijs in te willen. Dit is binnen mijn familie een meer gemaakte keuze. Na mijn tijd als eindgroepsleerkracht binnen het sbo heb ik de stap gemaakt naar intern begeleider, teamleider en uiteindelijk schoolleider binnen het speciaal onderwijs. Ik ben iemand die zich graag blijft ontwikkelen.

Meer inclusief is een belangrijke opdracht in deze tijd. Dit is een onderwerp dat op mijn beide scholen aan de orde komt. In Doetinchem is er een nauwe samenwerking met het sbo, in Lichtenvoorde zit de school in een prachtig nieuw Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC). Meer inclusief, een uitdagende opdracht wat een mooie ontwikkeling is voor alle leerlingen en dus ook voor onze toekomstige maatschappij.

Ik wil graag een toevoeging zijn in de wereld van de schoolleider. Het vak wordt onderschat en er is steeds minder tijd om te kunnen doen wat echt bij de taak van een schoolleider hoort. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan personeel. Ook vind ik het van belang dat alle vormen van onderwijs vertegenwoordigd zijn binnen de Ledenraad, dus ook het speciaal onderwijs. Daarom stel ik me graag verkiesbaar voor de Ledenraad van AVS.

Ik gun iedere school een goede schoolleider die samen met zijn/haar team er dagelijks voor zorgt een goede plek voor alle leerlingen te zijn! Het moet hierover gaan en we moeten ons minder laten leiden door geld. Denken in kansen en mogelijkheden en zeker ook onmogelijkheden onder ogen zien. De schoolleider moet weer tijd en ruimte hebben voor zijn/haar taak. Daar zet ik mij heel graag voor in!

Norbert de Vries

Mijn naam is Norbert de Vries (MBA, MES), 59 jaar oud, woonachtig in Blokker (NH). Ik ben werkzaam als schoolleider en onderwijsstrateeg voor en aan scholen. Momenteel werk ik als directeur bij VSO Rijnstroom (cluster 4 VMBO-PRO-VROC-Residentieel). Ik ben 38 jaar in het onderwijs als leraar en (interim)leidinggevende werkzaam geweest. Mijn hobby’s zijn: het bijhouden van en in gesprek gaan over onderwijsvernieuwingen, maar ook het bezoeken van theatervoorstellingen en een balletje golf spelen.

Kenmerkend voor mijn stijl van leidinggeven is mijn open en verbonden manier van werken binnen verschillende (onderdelen van) organisaties, waardoor we vanuit een gezamenlijke visie stappen voorwaarts zetten. Hieruit krijg ik regelmatig terug dat ‘rustig’ en ‘daadkrachtig’ mijn drijfveren zijn. Mijn persoonlijk motto is dan ook: ‘eerst op de rem, om vervolgens sneller door te kunnen.’ In de afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgedaan over diverse onderwijskundige zaken. Centraal daarbij staat mijn passie voor het onderwijs, het ontwikkelen van kwalitatief goede scholen en opleidingen in voortdurende verbondenheid met alle betrokkenen.

Binnen AVS, waar ik in 2005 de Bovenschools managementopleiding afrondde, wil ik straks in de Ledenraad van toegevoegde waarde zijn als het onder andere gaat om kwaliteit en onderwijsinhoud. Zo kom ik graag adviserend in gesprek met onderwijsorganisaties, collega- directeuren, besturen en docenten over:
  • HRM-vraagstukken: strategisch planningen, individuele coaching van schoolleiders en bij geschillen
  • Schoolontwikkelingen, kwalitatief (bijvoorbeeld via audits) en innovatief (bijvoorbeeld over keuzes maken)
  • inclusiever en passend onderwijs 2.0, bij de samenwerking tussen scholen vo & vso én po & sbo.
Er valt nog zoveel te leren en ontwikkelen over ons onderwijssysteem. In dat licht kijk ik ernaar uit, als lid van de Ledenraad van AVS, jou binnenkort te spreken en/of te adviseren.

Frank Groot

Mijn naam is Frank Groot, 49 jaar en ik kom uit het Westfriese Hoogkarspel. Recent ben ik getrouwd, we hebben een prachtig dynamisch samengesteld gezin met vijf kinderen in leeftijd variërend tussen de 10 en 21 jaar. Mijn partner werkt sinds twee jaar ook in het onderwijs, op het Horizon College in Alkmaar bij Zorg & Welzijn, als zeer gemotiveerde zij-instromer. Ruim vier jaar geleden ben ik gestart op Sterrenschool de Ruimte in Almere-Poort.

We werken daar met unitonderwijs, leerpleinen en flexibele schoolvakanties. Wereldoriëntatie & taal gaan in één hand samen via onderzoeksmatige projecten die we vanuit Leskracht aanbieden.Door de multiculturele samenstelling van de wijk hebben we vooral oog voor diversiteit, burgerschap en kansengelijkheid. Onze school is een IKC en heeft een levendig buurtcentrum. Dat geeft een enorm mooie binding met de wijk. Naast deze baan ben ik één dag per week verbonden aan fusieschool de Samensprong in Volendam. Een uitdagende externe opdracht waarbij ik samen met de huidige directie dit mooie traject mag begeleiden.

Als jongeman wist ik al dat het lesgeven mij in de vingers zat. Het organisatorische en verbindende talent is aangeboren, initiatief nemen en handelen vanuit een overtuiging/visie kreeg ik van huis uit mee. Daarbij had ik op jonge leeftijd al een enorme interesse voor toneel spelen en drama, waarbij je altijd in contact bent met je publiek. Als 16-jarige was ik ook nog eens gediplomeerd jeugdtrainer bij de voetbal. Tot op heden doe ik dat nog steeds vol enthousiasme.
De combinatie van sport, toneel en het onderwijs had als logisch gevolg dat ik op 19-jarige leeftijd aan de pabo begon. Ik ben wat dat betreft een sociaal mannetje en daar heb je echt wat aan op de pabo.

De thema’s en uitdagingen in het onderwijs die me aan het hart gaan, zijn: Anders Organiseren, lerarentekort, unitonderwijs, Jenaplan, werkritme (in plaats van werkdruk), onderzoekend leren en vakoverstijgend onderwijs. Verder ben ik thuis in de grote stedenproblematiek en achterstandswijken, maar heb ik ook veel ervaring opgedaan bij dorpscholen in de buurt.

Ik wil graag bij de Ledenraad, omdat het sterk maken voor ons prachtige beroep op één staat voor mij. De positie van een goede schoolleider draagt onherroepelijk bij aan een goed functionerende en lerende organisatie. Vanuit al mijn opgebouwde ervaring en kennis hoop ik de diverse leiderschapsstijlen van directeuren uit te dragen, te promoten en waar te borgen.

Mijn stijl is daarbij vooral gericht op het groeien in onderlinge verbondenheid van de Ledenraad, waarbij we alle talenten van de ledenraadsleden naar voren laten komen en benutten. Zodat we op alle fronten bij AVS een gezamenlijkheid laten zien, waarbij we de directeuren van heel Nederland vertegenwoordigen.

Of het nu gaat om creativiteit, flexibiliteit, kritisch denken, daadkracht, meedenken, verwonderen, omdenken, motiveren, leiderschap, reflecteren, samenwerking, betrouwbaarheid of welke andere vaardigheid dan ook, ik zie de Ledenraad als het verlengstuk van het geluid van leidinggevenden in het onderwijs. Ik wil daarmee bereiken dat we in ieder geval gehoord en gezien worden. Dat iedereen ons beroep serieus neemt en dat het vak aantrekkelijker wordt, om zo de tekorten tegen te gaan. Want het directeurentekort is immers groter dan het lerarentekort.

Ik denk dat er kansen liggen voor AVS in het nog zichtbaarder worden en echt het land intrekken om vooral vanuit eerste hand te horen wat er nodig is om ons beroep op de kaart te zetten. Verbinding blijven aangaan met het veld en niet vanuit een pluche stoel de boel aansturen. Echt netwerken dus!

Hoe ik naar het vak van schoolleider kijk? Ik denk dat er nog te veel directeuren zijn die fungeren als manager. Die verzuipen in de waan van de dag met organisatorische en administratieve dingetjes. Daardoor ontbeert de tijd om vanuit visionair, onderwijskundig of persoonlijk leiderschap te handelen. Bij een goede facilitaire en delegerende ondersteuning is de kans veel groter dat een directeur echt slaagt en zijn/haar talent komt bovendrijven. In het faciliteren zie ik een grote rol weggelegd voor bestuurders, gemeentes en Den Haag. Bij ondernemend leiderschap ligt nog een mooie kans voor velen van ons.

Maarten Jacobs

Ik ben Maarten Jabobs, 55 jaar oud, en ik woon in Helmond. Ik ben getrouwd met Eveline en vader van twee dochters. Ik ben verkiesbaar voor de tweede termijn als lid van de Ledenraad.
Ik ben schoolleider van de openbare basisschool ’t Hout in Helmond. De school heeft ongeveer 600 leerlingen.

In het onderwijs kwam voor mij veel samen. Ik kon er mijn creativiteit in kwijt, mijn wens om met mensen te werken én het verschil te kunnen en mogen maken voor de ander. Mijn vader, inmiddels 97 jaar, was onderwijzer en was daarin mijn voorbeeld. Ondanks zijn herhaaldelijke waarschuwing begon ik na twee andere studies, die ik niet afmaakte, op de Pabo. In studiejaar drie van de Pabo wist ik al dat ik ooit leiding aan een school wilde geven.

Het leraren- en directeurentekort zorgt voor de voltrekking van, zoals ik dat noem, ’een stille ramp’. We zullen pas later merken dat de kwaliteit van het onderwijs meer dan erg onder druk staat door het grote tekort aan vakmensen in het onderwijs. We lossen heel veel op met omdenken, anders organiseren, creativiteit en onbevoegden voor de klas, et cetera.
Onderwijs is een essentiële bouwsteen voor de ontwikkeling van een kind, waar ook ter wereld. Het is van belang dat schoolleiders staan voor dat belang en zich verenigen om samen voor dat belang te strijden.

Ik stel me verkiesbaar voor een tweede termijn als lid van de Ledenraad. Ik heb gemerkt dat de Ledenraad een belangrijke rol vervult als klankbordgroep voor het bestuur. Ik heb mee kunnen denken en praten over de veranderde koers en profilering van AVS. Vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk kan ik de positie van de schoolleider inbrengen in discussies, dialogen en onderhandelingen die AVS aan verschillende overlegtafels namens mij en jou voert.
Een tweede termijn als lid zorgt voor continuïteit en diepgang in de rol die de Ledenraad vervult en de casuïstiek waarbij ik betrokken ben.

Voor mij draagt een tweede termijn bij aan continuïteit en diepgang in een aantal taken en rollen die ik als lid van de Ledenraad kan vervullen. Hoewel de generieke loonsverhoging van 10 procent een bemoedigend resultaat van de laatste cao-onderhandeling is, is de positie van de schoolleider nog steeds te veel en te vaak onderbelicht. Erkenning én waardering voor het vak dragen bij aan beter onderwijs in Nederland. Aangekondigd is nu een onderzoek naar de praktijk van de schoolleider als vertrekpunt voor de volgende cao in 2024. Ik zal vanuit mijn rol als lid van de Ledenraad dit dossier kritisch blijven volgen en pleiten voor een beter belichte en erkende positie van de schoolleider in de nieuwe cao.

Lid zijn van een vakbond is al lang niet meer vanzelfsprekend. De koerswijziging van AVS die is ingezet, verdient nog verdere uitwerking en aandacht. Het ledenaantal van AVS blijft een voortdurend punt van aandacht. Voor AVS als relatief kleine vakvereniging liggen er kansen en uitdagingen in het speelveld van sociale partners. Hoe laten wij ons constructief en kritisch horen? Hoe laten wij zien dat de schoolleider de ware held van het onderwijs is?
Het aanbieden van netwerken en ontmoetingen voor leden en niet-leden, het aanbieden van professionaliseringsactiviteiten en mentortrajecten past binnen een moderne vakvereniging. Ook op dit onderdeel van de vakvereniging liggen nog volop kansen.

Hoe ik naar het vak van schoolleider kijk? De schoolleider is een duizendpoot in het onderwijs. Een generalist die inspireert, stuurt, motiveert en een team aanzet tot hogere prestaties. De schoolleider is veelzijdig en absoluut ‘verschilmaker’ als het gaat om kwaliteit van onderwijs, de werkomgeving van medewerkers en samenwerking in een team. In de coronacrisis en ook nu in de crisis van het lerarentekort is het de schoolleider die zorgt voor continuïteit in het onderwijs. Rust, beschouwing en af en toe de ruimte om afstand te nemen voor verdere professionalisering zijn in de afgelopen jaren bij teveel schoolleiders onder druk komen te staan. Een doorlopende professionele ontwikkeling van de schoolleider is cruciaal voor succesvol onderwijs. Een passende waardering voor het vak hoort daarbij.

Nienke van den Wijngaard

Mijn naam is Nienke van den Wijngaard. Ik ben 41 jaar oud en woon samen met mijn man en twee kinderen van 12 en 13 jaar oud in Alphen aan den Rijn. Sinds 2003 ben ik werkzaam in het onderwijs. De eerste jaren van mijn loopbaan combineerde ik het werken als groepsleerkracht met mijn studie orthopedagogiek. Daarna ben ik werkzaam geweest als groepsleerkracht, rugzakbegeleider, intern begeleider en gedragsspecialist. Sinds een aantal jaar ben ik werkzaam als schoolleider op De Viergang, een kleine dorpsschool in Aarlanderveen.

In het huidige onderwijs gaan we dagelijks de confrontatie aan met uitdagingen: het bieden van passend onderwijs, het lerarentekort, werkdruk in een samenleving die steeds gecompliceerder wordt. Mijn missie als startende schoolleider is om het optimale uit kinderen, ouders, team en omgeving te halen. Dat is soms lastig in de waan van de dag. Maar alles wat je aandacht geeft, groeit. Het is mijn taak om te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Iedere leerling verdient een goede leerkracht en iedere leerkracht en school verdient een goede leidinggevende. Hiervoor wil ik me inzetten.

De volgende vragen houden mij bezig en zijn de reden waarom ik graag aansluit bij de Ledenraad: “Hoe zetten wij samen ons mooie beroep op de kaart?, Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe leerkrachten enthousiast blijven?, Hoe kunnen we het onderwijs zo organiseren dat we aan de onderwijsbehoeften van kinderen voldoen en ondertussen niet het gevoel hebben tekort te schieten?, Hoe zien ons onderwijs en onze samenleving er over 5 of 10 of 20 jaar uit?, Hoe spelen we hierop in? en Hoe zorgen we dat er voldoende enthousiaste schoolleiders opstaan?” Samen zoeken naar antwoorden en waar mogelijk invloed uitoefenen en bijsturen, om het onderwijs te versterken. Hiervoor wil ik mij, ook buiten mijn eigen school, inzetten.

Ik denk dat ik als redelijk jonge leidinggevende een grote groep startende schoolleiders kan vertegenwoordigen en daarmee van toegevoegde waarde kan zijn in de Ledenraad. Ik hoop op jullie vertrouwen.

Wijbe Douma

Ik ben Fries van geboorte (1950) (sizzen is neat mar dwaen is in ding), getrouwd (1975 tot heden) en heb drie kinderen en 5 kleinkinderen. Mijn motto is: ‘Plezier werkt’. Mijn belangrijkste gewoonte (7H): ‘Eerst begrijpen dan begrepen worden’. Ik ben type vier van het enneagram: innovator en avonturier.Ik ben auteur van de (werk)boeken ‘zeven eigenschappen voor plezierig en succesvol leven’, ‘enneagram voor passend onderwijs’, ‘de vitale school’ en het ‘persoonlijk uitloopplan’ (PUP).

Ik heb jarenlange ervaring als leerkracht (5 jaar), schoolleider (20 jaar), onderwijsbegeleider (12 jaar), zelfstandig onderwijsadviseur (10 jaar) en daarbij personal coach, mediator en teamcoach. Ik heb veel ervaring met organisatieontwikkeling, ondersteuning bij professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, succesvolle toepassing van de 7 habits in het onderwijs en professionele ondersteuning bij passend onderwijs. Wat heb ik zelf genoten van het belangrijke werk als schoolleider (stimuleren – innoveren – leiden en begeleiden)! Ik ben voorzitter van de AVS-commissie Duurzaam Vitaal.*

Binnen de Ledenraad wil ik (namens de commissie Duurzaam Vitaal) mijn passie, energie en talenten inzetten voor mijn (ex)collega’s, zoals de inzet bij de helpdesk van AVS, het verzorgen van een activiteit bij nationale of internationale congressen die AVS organiseert of netwerkbijeenkomsten in het land of meewerken aan gerichte projecten van organisaties, zoals het Vervangingsfonds/Pf of het Arbeidsmarktplatform PO. Ik zet me graag in als organiserende en drijvende kracht achter regionale contactgroepen, de jaarlijkse ‘Schoolverlatersdag’ en activiteiten voor (aanstaande) postactieven. Ik wil het accent leggen op het werven en behouden van leden. Voor gemotiveerde ex-leidinggevenden heeft AVS een speciaal lidmaatschap: dit lidmaatschap wil ik meer cachet geven. Wat zou het mooi zijn als ook bestuurders (meer) zorg, aandacht en waardering hebben voor hun schoolleiders.

Binnen de Ledenraad wil ik als vertegenwoordiger van de oudere en ex-schoolleiders hun belangen behartigen, zoals over de onderwerpen pensioenen (waar AVS gesprekspartner is in het bovensectoraal overleg), duurzame vitaliteit, de overgang naar de fase ná pensionering en nog veel meer. Ik wil een match van behoefte en aanbod bewerkstelligen, een sterk netwerk vormen en opkomen voor de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden.

Ik wil bijdragen aan een soepele en vitale overgang van het werk als schoolleider naar pensioen.

*De commissie Duurzaam Vitaal maakt deel uit van AVS. De leden van de commissie hebben, zonder uitzondering, langdurige ervaring met leidinggeven aan onderwijs en management. De commissie Duurzaam Vitaal is van mening dat de in vele jaren opgebouwde expertise beter benut kan worden en niet hoeft te verdampen.

Stem op jouw favoriet voor de Ledenraad

De ledenraadverkiezingen zijn inmiddels voorbij. Dank je wel voor je belangstelling.
De uitslag wordt binnenkort bekend gemaakt.