Er is een nieuw onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen met een loonstijging van 4,75% èn een eenmalige toeslag van 500 euro voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Tevens zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling.

De AVS legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan de leden van de AVS. Zij krijgen de mogelijkheid tot 29 juni om voor of tegen dit onderhandelaarsakkoord te stemmen. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2 vakbonden toestemming hebben van hun leden en het bestuur om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een definitief cao-akkoord, is er een nieuwe cao po. In de eerste helft van juli is helder of het akkoord door de coalitiepartijen ondertekend kan worden.