Er zijn vele goede redenen om als werkgever te investeren in het geluk van medewerkers. Uit onderzoek weten we ook hoe dit te organiseren. De schoolleider speelt daarin een cruciale rol. Klassewerkplek onderzocht het werkgeluk van leerkrachten in het primair onderwijs, en vroeg en passant ook de schoolleiders naar hun eigen werkgeluk. AVS en Klassewerkplek gaan voor de komende jaren een samenwerking aan.

Over Klassewerkplek

Ieder jaar gaat Klassewerkplek op zoek naar de basisscholen die de beste werkplek voor leerkrachten hebben. Het onderzoek van Klassewerkplek vraagt de leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij kijken we naar 7 thema’s die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk. Met de resultaten kunnen we zien waar het het leukste is om te werken, en die scholen zetten we natuurlijk in het zonnetje! Alle deelnemende scholen ontvangen een uitgebreide rapportage zodat ook zij aan de slag kunnen met nóg meer werkgeluk. Zo maken we met z’n allen het basisonderwijs de allertofste sector om in te werken!