Lees ook

  • PO-Front overhandigt ultimatum aan minister Slob

    Het PO-Front heeft op 7 november de ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.   Tegelijkertijd kijken alle deelnemers - PO in actie, vakbonden AOb/FNV, CNV...

  • ‘270 miljoen voor arbeidsvoorwaarden leerkrachten is structureel’

    De extra 270 miljoen euro voor de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten in het primair onderwijs is structureel. Dat bevestigt de regering in een reactie op Kamervragen over de onderwijsbegroting voor 2018. Hoewel het extra bedrag van 270 miljoen euro in de begroting voor 2018 wordt genoemd, betekent dat niet dat het in de jaren daarna niet meer beschikbaar is. “In de eerste suppletoire begroting van het ministerie van OCW over 2018, die uiterlijk op 1 juni aan de Tweede Kamer wordt...

  • Slob en Van Engelshoven nieuwe ministers OCW

    Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) zijn op 26 oktober door koning Willem-Alexander beide officieel benoemd en beëdigd als OCW-ministers in het nieuwe kabinet. Slob is onder andere verantwoordelijk voor primair en voortgezet (funderend) onderwijs. Van Engelshoven draagt naast haar portefeuilles ook de eindverantwoordelijk voor het ministerie. Beide bewindslieden hebben veel ervaring op onderwijsgebied. Slob was eerder docent geschiedenis en maatschappijleer en directeur...