Beleidsprogramma

Het beleidsprogramma dat het kabinet 14 juni 2007 presenteerde heeft een hoog ambitieniveau, waar de AVS zich voor een groot deel goed in kan vinden. Het “Wat” is redelijk duidelijk, maar het “Hoe” ontbreekt volledig.

Nieuws