Het beleidsprogramma dat het kabinet 14 juni 2007 presenteerde heeft een hoog ambitieniveau, waar de AVS zich voor een groot deel goed in kan vinden. Het “Wat” is redelijk duidelijk, maar het “Hoe” ontbreekt volledig.

Lees ook

  • Minder regeldruk in het onderwijs

    De meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs kan verminderd worden door waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen, dat stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief geven Bussemaker en Dekker aan dat zij het verminderen van de regeldruk in het onderwijs een belangrijk thema vinden. De nadruk in het plan van aanpak komt te liggen op de vraaggestuurde benadering, waarbij het onderwijsveld betrokken wordt. Scholen,...

  • Minder regeldruk in het onderwijs

    De meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs kan verminderd worden door waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen, dat stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief geven Bussemaker en Dekker aan dat zij het verminderen van de regeldruk in het onderwijs een belangrijk thema vinden. De nadruk in het plan van aanpak komt te liggen op de vraaggestuurde benadering, waarbij het onderwijsveld betrokken wordt. Scholen,...

  • Onderwijsparagrafen uit het beleidsprogramma

    Het beleidsprogramma dat het kabinet 14 juni presenteerde heeft een hoog ambitieniveau, waar de AVS zich voor een groot deel goed in kan vinden. Het "Wat" is redelijk duidelijk, maar het "Hoe" ontbreekt volledig. In het document hieronder vindt u de relevante paragrafen uit het beleidsprogramma. Onderwijsparagrafen uit het...

Al het nieuws over beleidsprogramma