Lees ook

  • Werkloosheidskosten in Onderwijs gestegen met ruim 22 miljoen euro

    Van 2017 naar 2018 zijn de kosten voor ww-uitkeringen en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen gestegen van 324 naar ruim 346 miljoen euro. Een stijging van ruim 22 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die minister Slob doorgeeft in antwoord op schriftelijke Kamervragen. In het primair onderwijs stijgt het aantal bovenwettelijke uitkeringen van bijna 3.600 naar bijna 4.300. In het voortgezet onderwijs stijgen deze uitkeringen van ruim 1.200 naar bijna 1.300 uitkeringen. In totaal is er in...