Lees ook

 • ‘Er wordt veel minder intuïtief gekozen’

  Het vak van schoolleider professionaliseert. In- en outsiders zien dat scholen steeds meer aandacht, geld en tijd besteden aan de selectie van de juiste persoon op de juiste plek. Dat kan op verschillende manieren.   De tijd dat een goede leraar met ambitie bijna automatisch tot schoolleider werd benoemd, is definitief voorbij, stelt Theo Camps, hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde aan Tias, de business school van Tilburg University en TU Eindhoven. “Leiderschapsselectie is overal...

 • Aanvraag sectorplan voor 1.500 banen leerkrachten po

  De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend. Met meer mobiliteit in de sector, het daardoor voorkomen van ontslagen en het werven van jonge leerkrachten moet het primair onderwijs de komende paar jaar 1.500 leraren kunnen behouden of aantrekken. De leerlingenkrimp heeft in drie jaar tijd de werkgelegenheid met 9,6...

 • Het Vervangingsfonds / Participatiefonds zoekt een directeur

  Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee (privaat vormgegeven) zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). De belangrijkste taak van deze stichtingen is om, in de gevallen die het toepasselijke Reglement bepaalt, de vervangings- c.q. de werkloosheidskosten die de schoolbesturen in het Primair Onderwijs (PO) hebben moeten maken, te verevenen over alle aangesloten schoolbesturen. Door reglementering van de voorwaarden waaronder de fondsen de vervangings- en werkloosheidskosten over...

Al het nieuws over werving en selectie

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Ben ik verplicht me te onderwerpen aan een assessment terwijl ik al jaren directeur van de school ben? En wie is eigenlijk eigenaar van de assessmentrapportage?

  Assessment in het onderwijs kan twee doelen dienen. Het eerste is beter zicht te krijgen op de mogelijkheden en het functioneren van de kandidaat bij een eerste aanstelling of benoeming. Ten tweede kan een ontwikkelassessment gebruikt worden om de ontwikkeling en ontwikkelpunten van een persoon die al langer werkzaam is bij de organisatie in zicht te krijgen ten behoeve van het functioneren en beoordelen, of bij grondige veranderingen in de organisatie, waar mobiliteit van de directies een mogelijkheid is.

  Een assessment wordt meestal in opdracht van het bestuur uitgevoerd door een extern bureau met geregistreerde psychologen (NIP). Deelnemen aan een assessment is niet verplicht, aldus de AVS. In geval van een eerste benoeming is weigering echter niet aanbevelenswaardig. Het bestuur zal geen verdere kandidaatstelling wensen. Meestal wordt het assessment in de advertentie genoemd. Bij het ontwikkelassessment zal de directeur goed moeten afwegen met welk doel het assessment wordt afgenomen. Voor de eigen ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de school is het een uitstekend hulpmiddel. Bestuur en directeur kunnen dan in vol vertrouwen de school verder ontwikkelen. Als het echter dient om een reorganisatie door te voeren, verplichte mobiliteit van de directeuren te implementeren of een bezuinigingsoperatie te bewerkstelligen in verband met krimp, dan is een assessment volgens de AVS niet het juiste hulpmiddel. De rapportage van een assessment kan alleen naar het bestuur als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. In de beroepscode voor psychologen is de geheimhoudingsverplichting opgenomen. De direct betrokkene krijgt als eerste het rapport en geeft daarna toestemming voor verdere communicatie, of geeft aan dat niet te willen.
  De opdrachtgever, meestal het bestuur, kan de rapportage niet opeisen.