Lees ook

  • Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds voor 2022 bekendgemaakt

    De besturen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds hebben de premies voor het jaar 2022 vastgesteld. De premiepercentages voor 2022 zijn gelijk aan die van 2021.   Het overzicht van de premies ziet er als volgt uit: BasispremiePremie BGZTOTAALVervangingsfonds premie6,00 %0,05 %6,05 %Volledig ERD-0,05 %0,05 %Financiële variant WD14ERD 2x werktijdfactor p/w3,50 %0,05 %3,55 %Financiële variant WD42ERD 6x werktijdfactor p/w 2,90 %0,05 %2,95 %Financiële variant SL80ERD...

  • Wetsvoorstel modernisering Participatiefonds aangenomen

    Het wetsvoorstel voor de Modernisering van het Participatiefonds (Pf) en het op termijn beëindigen van de verplichte aansluiting bij Vervangingsfonds (Vf) is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de Modernisering Pf op 1 augustus 2022 ingaat. Uitgangspunt van de Modernisering is het behoud van personeel voor het po. De manier waarop de werkloosheidskosten vergoed worden, verandert en er komt meer nadruk te liggen op het voorkomen van verzuim en uitstroom van...

  • Tweede Kamer stemt in met bedrijfsgezondheidszorg naar Participatiefonds

    De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de beëindiging van het Vervangingsfonds en modernisering van het Participatiefonds wordt geregeld. Daarnaast is het amendement aangenomen, waarin wordt geregeld dat de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) wordt ondergebracht bij het Participatiefonds. De sociale partners, waaronder de AVS, hadden de Tweede Kamer om de wijziging van dit wetsvoorstel verzocht. Sociale partners in het primair onderwijs hadden begin september in een brief...

Al het nieuws over participatiefonds