Lees ook

  • Meer budget Erasmus+ voor po en vo

    Het budget voor Erasmus+ is voor 2018 met 15 procent gestegen. In totaal is er in Nederland € 55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo. Dat is ruim 37 procent meer dan in 2017. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel (Key Action 1) en voor samenwerkings- en uitwisselingsprojecten met buitenlandse scholen...

  • Voorlichtingsbijeenkomsten regionale transfercentra

    Met de regionale transfercentra, een van de maatregelen uit het Sectorplan PO, kunnen schoolbesturen hun personeel begeleiden van werk naar werk in dezelfde regio. De AVS organiseert hierover, samen met de partners van het Sectorplan PO, een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u aan en kom meer te weten over de werking en kansen van een Regionaal Transfercentrum, vervangingsproblematiek, ervaringen met regionale en boven-bestuurlijke samenwerking, generatie-denken en het bevorderen van...

  • Ambassadeurs Sectorplan PO adviseren over mobiliteit en personele uitwisseling

    Het Sectorplan PO heeft een landelijk netwerk van ambassadeurs opgezet om vragen van schoolbesturen over mobiliteitsbeleid en personele uitwisseling te beantwoorden en ervaringen te delen. Het Sectorplan PO informeert schoolbesturen - kosteloos - over hoe zij regionaal een samenwerking kunnen opzetten op het gebied van personeel en biedt verscheidene tools aan voor de ontwikkeling en uitvoering van mobiliteitsbeleid. Voor schoolbesturen die graag met een ‘peer’ uit het veld in gesprek...

Al het nieuws over mobiliteit