Lees ook

  • Pleidooi voor formele plek loopbaanontwikkeling in curriculumherziening

    In de aanloop naar het algemeen overleg op 5 maart in de Tweede Kamer over Curriculum.nu hebben diverse partijen, waaronder de AVS, nog eenmaal aandacht gevraagd voor het belang van een formele plek voor Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het vervolgtraject van de curriculumherziening.   De brieven (zie Downloads) aan zowel de leden van de Tweede Kamercommissie OCW als aan minister Slob, zijn op donderdag 27 februari verstuurd. Daarin wijzen de partijen in kader van...

  • Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers in primair onderwijs

    Vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan het pensioen. Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een gratis ontwikkeltraject hiermee aan de slag. Leidinggevenden hebben tevens de mogelijkheid een training Ontwikkeladvies te volgen.   De subsidieregeling 'Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers' van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt hiervoor de mogelijkheid. De regeling stimuleert...

  • Loopbaanoriëntatie en begeleiding verplicht in schoolplan opnemen

    Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een akkoord bereikt met de VO-raad, de NVS-NVL en de VvSL over Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). In het akkoord staat onder andere dat scholen voortaan het beleid over LOB in het schoolplan moeten opnemen. De overstap vanuit het vo naar het vervolgonderwijs verloopt problematisch: veel studenten vallen uit of maken een verkeerde studiekeuze. Het LAKS hoopt dat de LOB ambitieagenda eraan bijdraagt dat dit beter wordt.  De bedoeling...

Al het nieuws over loopbaanbeleid