Lees ook

  • Oudere werknemer actief met loopbaanontwikkeling

    Het bewustzijn van medewerkers boven de vijftig over hun werkzame leven is vergroot, blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers bij de overheid, in de industrie en andere branches.  Opvallend is dat bijna een op de zeven vijftigers en zestigers zich wil doorontwikkelen in zijn of haar functie. “Deze mensen hebben concrete loopbaan- en scholingswensen, die verder gaan dan ‘afbouwen’, vertelt Jeroen Stoffelsen, arbeids- en...

  • ‘Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe van ontslag dan jonge leraar’

    Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We hebben geen reden om aan te nemen dat oudere leraren nu de dupe worden”, aldus Dekker in een reactie op Kamervragen hierover van  Kamerleden Mohandis van de PvdA en Klein van 50PLUS. CNV Onderwijs trok twee maanden geleden aan de bel, omdat sinds 2010 het aantal 58-plussers in een conflict- of...

  • Weinig besturen nemen aanpak boventalligheid in beleid op

    Schoolbesturen kunnen meer doen om boventallig personeel in dienst te houden. Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs geeft in het onderzoeksrapport ‘Behoud van boventalligen’ tips en voorbeelden aan schoolbesturen over hoe zij dit kunnen aanpakken. Door dalende leerlingenaantallen, stijgende kosten en bezuinigingen kampen steeds meer schoolbesturen met financiële tekorten. De reserves drogen op, waardoor voor veel medewerkers de toekomst in het primair onderwijs onzeker is. Toch moeten...