Lees ook

 • CAO-onderhandelingen

  AVS: hoogste prioriteit terugdringen schoolleiderstekort

  Voor de CAO PO komt AVS met een eigen inzet en geeft daarmee de hoogste prioriteit aan het structureel terugdringen van het schoolleiderstekort. Het is vijf voor twaalf. In het traject naar een nieuwe cao voor het primair onderwijs vond op 13 april 2023 de eerste formele bijeenkomst plaats met sociale partners. Wat AVS betreft zouden sociale partners nu cao-afspraken moeten maken om het tij te keren en het schoolleiderstekort terug te dringen. Lees de inzet van de AVS Het tekort aan...

 • 96% AVS-leden stemt voor onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023

  Maar liefst 96 procent van de AVS-leden heeft vóór het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023 gestemd. In dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners, waaronder de AVS, ingestemd met een loonstijging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de werktijdfactor) voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Ook zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2...

 • Werkgevers en werknemers in gesprek met ministerie over cao

  Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in gesprek om te komen tot de inhoud en middelen voor een nieuwe CAO waarin de loonkloof is gedicht. Het is een moeilijke tijd voor het onderwijs: corona, het leraren- en schoolleiderstekort en de enorme druk op de arbeidsmarkt maken dat bij iedereen duidelijk is dat alleen een cao-afspraak over het dichten van de loonkloof niet voldoende is. Alle partijen willen naast de cao graag afspraken maken...

Al het nieuws over cao-onderhandelingen