CAO DGO

Nieuws

 • Worstelen met functieveranderingen

 • ‘De laatste jaren is DGO-voering schering en inslag’

 • CAO VO 2011 – 2012

 • Reglement formatieve onslagen Participatiefonds gewijzigd

 • Overgangsregeling Reglementen Participatiefonds schooljaar 2010–2011

 • Regeling Werkgelegenheidsbeleid Sociaal statuut

Al het nieuws over cao dgo

Veelgestelde vragen

 • Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats?

  Bij krimp van het leerlingenaantal, om bedrijfseconomische redenen of het fuseren van scholen kan dit gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Hierbij is van belang welk beleid het bestuur voert: ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid.
  Bij ontslagbeleid kan eerst op schoolsoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) gekeken worden. Ontstaan er grote problemen, dan kan er DGO gevoerd worden.
  Bij werkgelegenheidsbeleid geldt dat het bestuur zich heeft geconformeerd aan de afspraak om werkgelegenheid te garanderen. Dat wil zeggen: ieder personeelslid binnenboord houden. Gaat dat door omstandigheden niet lukken, dan moet de werkgelegenheidsgarantie worden opgeheven en dient het schoolbestuur hierover Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) te voeren. Hiervoor moeten de vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief en FvOv uitgenodigd worden.
  Tijdens het DGO beschrijft het bestuur de problemen en wordt bepaald of er een sociaal plan moet komen. Is dat het geval, dan wordt dit opgesteld in verschillende fases. De eerste fase is de vrijwillige fase. Namens het bestuur worden middelen beschikbaar gesteld om reductie van het personeelsbestand te bewerkstelligen. Als het eindresultaat niet het gewenste effect heeft, dan worden afspraken gemaakt in gedwongen fasen. Het voeren van DGO is een voorwaarde van het Participatiefonds als bij werkgelegenheidsbeleid ontslagen gaan vallen.

 • Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?

  In het DGO-reglement zal worden vastgelegd dat het DGO niet langer openbaar is. Wel kan de P(G)MR een afvaardiging sturen. Voorts is besloten dat DGO op een redelijke termijn moet plaatsvinden en in een redelijk tempo moet worden afgerond.