Lees ook

  • Regelingen bekostiging exploitatiekosten en gpl-bedragen 2021 – VO

    Op 14 juli 2021 heeft demissionair minister Slob de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast VO 2021 bekendgemaakt.De bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo worden verhoogd met 2,47 procent op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2021. Daarnaast zijn de bekostigingsbedragen verhoogd, omdat een deel van de Prestatiebox vanaf 2021 wordt toegevoegd aan de lumpsumbekostiging,...

  • Regeling personele bekostiging 2021 – 2022 vastgesteld

    Minister Slob heeft deEerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 op 31 maart 2021 gepubliceerd.De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is dat het bedrag per leerling voor de Prestatiebox vervangen wordt door een bedrag per leerling voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders.De middelen voor de Prestatiebox zijn in...

  • Aanpassing vaststelling bedragen personele bekostiging PO 2020 – 2021

    Op 4 september 2020 heeft minister Slob van Onderwijs de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021 gepubliceerd.De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van de eerdere regeling voor schooljaar 2020–2021 is de aanpassing van de voorwaarden voor bijzondere en aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen als gevolg van de uitbraak van...

Al het nieuws over bekostiging personeel